Strängnäs kommun

Vision för det goda livet med sikte på år 2020

 

Barnen är framtiden, och därför utgår vi från barnens bästa i all planering för en långsiktig hållbar utveckling.

Vi värnar våra unika naturvärden och idylliska stadsmiljöer, samtidigt som nya, attraktiva boendemöjligheter skapas i alla kommundelar.

Vi har en öppen attityd och välkomnar alla människor, företag och idéer.

Vi skapar möjligheter att växa och utvecklas i alla delar av kommunen.

Vi vill att alla ska känna trygghet och delaktighet i skapandet av vår gemensamma framtid.

Vi har säkerställt en hög kvalitet i kommunens verksamheter.

 

Nyckelord:

Öppenhet, långsiktighet, helhetssyn, delaktighet, kvalitet.