Mariefredspartiet

 MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN

 

VIKARIEPOOL FÖR FÖRSKOLORNA

 

Det är ett problem att kommunens förskolor tvingas söka vikarier så fort någon anställd blir sjuk. Det är också ett problem att kommunen varslar barnskötare, som sedan ändå kommer att behövas.

Med en pool av tillsvidareanställd personal skulle det vara enklare, sannolikt billigare och betydligt tryggare för såväl personal som barn och föräldrar. Den sortens pool finns i andra kommuner och bör snarast prövas här.

 

Förslag:

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag om vikariepool i förskolan .

 

Mariefred den 18 maj 2010

 

 Dag Bremberg

Birgitta Elvingson

Ledamöter för Mariefredspartiet