Här är vår lista med kandidater till kommunfullmäktige 2014:


Dag Bremberg, 53, Edsala. Journalist, redaktör för tidningen Position, författare. Ledamot av fullmäktige, kommunstyrelsen och Mariefreds områdesstyrelse. Har varit engagerad i bl a Föräldraföreningen, Filmstudion, Aktivum, Journalistförbundet.Varit god man.

- Jag tror starkt på att vi kan utveckla en bättre närdemokrati i Mariefred, Stallarholmen, Åker och Strängnäs.

Eva-Lotta Ekelund, 60, Mariefred. Kurator, musiker, fotograf. Ordförande i Föreningen Aktivum, Biohuset. Har varit engagerad i bl a Drömfabriken.

- Brinner för barn och ungdomar samt kultur med mera ...

Krister Olsson, 52, Öster. Lärare/forskare vid Göteborgs universitet. Varit ledamot i bl a kulturnämnden och valnämnden. Forskat om regional planering m.m. varit engagerad i bl a föräldraföreningen och IFKMfd.

- Jag vill att de kunskaper och intressen som människor har i de olika delarna av kommunen också tas till vara i planeringen

 

Birgitta Elvingson, 57, Katrinelund. Arkitekt, egenföretagare. Ledamot av fullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden.

Är engagerad i stöd åt ryska barnhemsbarn, ensamkommande flyktingbarn och barn med olika funktionsuppsättningar, varit familjehem.

- Jag brinner för att få igång en planering för en hållbar utveckling samt att förbättra socialtjänst och skola.

Per Wedlin, 62, Herresta. Ingenjör/konsult. Ledamot av Plan- och byggnämnden samt Åkers områdesstyrelse. Engagerad i Åkers utveckling och vill även utveckla närdemokratin i Stallarholmen.

- Arbetar hårt för att kommunens hantering av planer och bygglov ska bli rättssäker så att inte enskilda kommer i kläm. Värnar strandskyddet m.m.

Ewa Fogselius, 57, barnskötare på förskola i Mariefred.

- Har barnens bästa i fokus.  Jag vill medverka till att skapa trygghet och trivsel i vår kommun bland våra medborgare.

Per-Erik Nerby, 51, inköpschef. Varit ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för hållbart samhälle.. Engagerad i bl a OK Grip och IFK Mfd.

Nils Danielsson, 65, Åker. Företagsutvecklare m.m. Bosatt i Åker och engagerad i ortens utveckling.
Jörgen Malm, 49, Mariefred. Statsanställd fastighetstekniker vid Gripsholms slott, deltidsbrandman. Ersättare i Mariefreds områdesstyrelse m.m.

Håkan Svensson, 55, konsult, egenföretagare. Varit engagerad i bl a nattvandrarna, filmstudion, Aktivum. Vill ha fler cykelbanor och bibliotekssatsning.

Ulrika Öhlin, 45, Mariefred. Lärare på Gripsholmsskolan. Brinner för barnens bästa.
Christer Nekby, 56, Slottsbrinken. Läkemedelstekniker. Eldsjäl i Filmstudion, tennisklubben m.m.
John Valentin, 51, Mariefred. Rörmokare m.m. Engagerad i Mariefreds lokaldemokrati. Tror på en ny kommun.
Alice Bremberg, 20, Mariefred/Sthlm. Studerande och restauranganställd m.m. Vill bland annat ha bättre kommunikationer.

Marieann Pedersen-Ruth, 54, Hedlandet. Förskollärare i kommunen.
Per Åkerblom, 50, Katrinelund, elektriker med egen firma, varit familjehemsförälder m.m.


Mariefredspartiet har beslutat att ha en öppen valsedel. Det innebär att det är möjligt för väljare att ta en MFP-valsedel utan personnamn och skriva ditt ett namn på någon kommuninvånare som man gillar bättre än de som står på den färdigtryckta listan. Det gäller dock att ta rätt valsedel och skriva tydligt, annars kommer rösten att ogiltigförklaras.

Ett annat alternativ är att kryssa någon av de nominerade kandidaterna på vår valsedel.

hublot replica uk
cartier replica uk
tag heuer replica uk
rolex replica uk
hublot replica