DOKUMENTARKIV

Interpellation om äldreboende dec-13

Interpellation om hamnarna sept -13

 

Skuggbudget 2014

 

Motion om fördjupad översiktsplan sept -13

 

Motion om planeringsbeslut sept -13

 

Mariefredsenkäten juni -13

 

Skuggbudget 2013

 

Motion om åtgärder mot översvämningar aug -10

Motion om barn m särskilda behov aug -10

Skuggbudget 2011

Valprogram juni - 10

Motion om vikariepool i förskolan maj-10

Motion om Stallarholmens planering april -10

Motion om bostäder i Åker april-10

Motion och artikel om skolmaten mars -10

Motion om hyreslägenheter mars -10

Verksamhetsberättelse 07-09

Motion om cykelbanor feb-10

Motion om lokal demokrati jan-10

Interpellationer jan-10

Budgetförslag dec -09

Motion om hållbar utveckling dec -09

Förslag till vision nov -09

Motion om ungdomars trygghet nov -09

Motion om digitala handlingar okt -09

Motion om kommunala friskolor sept -09

Motion om skolskjutsar aug -09

Motion om beslutsunderlag april -09

Interpellation om ekonomin jan -09

Interpellation om förskolor jan -09

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2007

Motion om Sevab jan -08

Motion om ungdomslägenheter nov -07

Interpellation om skolan okt -07

Motion om klimatplan okt -07

Motion om Biohuset sept -07

Nyhetsbrev

Interpellation april -07

Motion om medborgarförslag med mera jan-07

En alternativ plan för Mariefreds framtid sept -06

Yttrande över fördjupad översiktsplan juli -06

Valplattform, mars -06

Verksamhetsberättelse 2005

Yttrande över fördjupad översiktsplan, FÖP, okt - 05

Nyhetsbrev sept -05: Det går inte att bygga österut

Vägverkets utredning sept -05

Nätverket för lokala partier - info, mars -05

Stadgar

Verksamhetsplan 2005

Verksamhetsberättelse nov-04--feb-05

Konstitutionsutskottet om lokal demokrati

Demokratiutredningen

UTTALANDEN OCH ARTIKLAR

Debattartikel om planeringsansvaret sept -14

 

Debattartikel om lokalpartiers roll sept -14

 

Debattartikel om kommunvalet juli -14

 

Debattartikel om företagande feb -14

 

Debattartikel om demokrati dec-12

 

Debattartikel om kommunpolitik nov -12

Debattartikel om skolmat juni -12

Debattartikel om kommundemokrati feb - 12

 

Debattartikel om skolan aug -10

Debattartikel om trygghet okt-09

Debattartikel om trafiksäkerhet okt-09

Debattartikel om skolskjuts sept -09

Debattartikel om Selaöhemmet sept-09

Debattartikel i MT/ST mars 2009

Debattartikel om demokrati feb-09

Debattartikel om dagis- och skolmat -09

Debattartikel om skolan 28/4 2008

Debattartikel  om IP mars 2008

Debattartikel i MT feb 2008

Debattartikel  om IP jan 2008

Debattartikel om demokratin jan 2008

Insändare om Tredje backe nov 2007

Debattartikel om klimatet 6/9 2007

Debattartikel om Biohuset 20/8 2007

Debattartikel om skolan 28/6 2007

Debattartikel om skolan 5/5 2007

Debattartikel 10/12 2006

Debattartikel 15/11 2006

Debattartikel  10/9 2006

Debattartikel  1/9 2006

Debattartikel  20/8 2006

Debattartikel  6/6 2006

Debattartikel  15/5 2006

Uttalande 9/5 2006

Debattartikel  30/3 2006

Debattartikel 19/8 2005

Debattartikel 19/6 2005

Debattartikel 15/2 2005

Debattartikel 15/1 2005

Yttrande ang översiktsplan 12/1 2005

Debattartikel 22/12 2004

Uttalande ang flyg 15/11 2004

Pressmeddelande 26/10 2004

Debattartikel 26/3 2004

 

PROTOKOLL

Årsmöte 070325

Årsmöte 060312

Årsmöte 050227

Öppet möte 041118

 

Åter startsidan