BÄTTRE SKOLMAT!

 

Skolmaten har i flera år varit i centrum för heta diskussioner, inte minst i olika TV-serier.

Många elever, föräldrar och andra medborgare har ifrågasatt den storskaliga centralköksproduktionen och efterlyst mer av lokalt lagad och närodlad mat.

Att minska transporter och öka andelen ekologisk mat är också viktiga miljömål.

Nu är det hög tid att Strängnäs kommun går från år av utredande till positiva, konkreta beslut.
Det finns flera problem:

1. Den centralstyrda processen förhindrar skolorna att ta egna initiativ till upphandling och tillagning samt förbättrad matsalsservice.

2. Andelen ekologisk mat är fortfarande noll, trots att regeringsmålet är 25 %.

3. Närproducerade livsmedel motarbetas, trots att snart sagt alla politiker talar så varmt om dem.

Mariefredspartiet lade redan 2010 fram dessa förslag, som motioner till kommunfullmäktige:
1. Att en skola på försök tillåts att själv bestämma om hur deras mat ska inhandlas, hanteras och serveras.
2. Att kommunen ska ha som mål att så snart som möjligt uppnå att 25 procent av maten är ekologisk.
3. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur andelen närodlad mat ska ökas.

Dessa tre motioner begravdes i två år innan de avslogs häromdagen i kommunfullmäktige av majoritetsalliansen S-C-FP-MP.

Samma allians drev sen igenom i kommunstyrelsen en ny kostpolicy, som är väldigt otydlig och väcker fler frågor än den besvarar.

Mina frågor om inga förskolor ska få fortsätta att laga mat bemöttes av kommunalråden med resonemang om ekonomi.

De verkar anse att man måste tvinga fram att fler köper mat från det överdimensionerade centralköket på Campus.

För det första tycker vi inte att man kan tänka enbart på ekonomi när man ska besluta hur barnens mat ska lagas och transporteras.

Kvalitets- och miljömål samt pedagogiska fördelar talar för lokal matlagning på förskolor och grundskolor.

För det andra talar andra kommuners erfarenheter för att det går att laga mat både bättre och billigare om man får göra det lokalt.

Det behöver inte heller bli dyrare att handla lokala livsmedel efter säsong.

Måndag den 18 juni kommer frågan om kostpolicyn upp i fullmäktige. Då får alla partier bekänna färg.

 

Dag Bremberg och Birgitta Elvingson (MFP)