BÄTTRE SKOLMAT!

Skolmaten har i flera år varit i centrum för diskussioner i Sverige, inte minst i olika TV-serier.

Nu är det hög tid att Strängnäs kommun också utvecklar sin kostverksamhet.

Det finns flera problem:

1. Den centralstyrda processen förhindrar skolorna att ta egna initiativ till upphandling och tillagning samt matsalsservice.

2. Andelen ekologisk mat är fortfarande noll, trots att regeringsmålet är 25 %.

3. Närproducerade livsmedel motarbetas, trots att snart sagt alla politiker talar så varmt om dem.

Våra förslag, som vi skickat in som motioner till kommunfullmäktige:

1. Att en skola på försök tillåts att själv bestämma om hur deras mat ska inhandlas, hanteras och serveras.

2. Att kommunen ska ha som mål att senast vid utgången av 2011 uppnå att 25 procent av maten är ekologisk.

3. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur andelen närodlad mat ska ökas.

 

Dag Bremberg och Birgitta Elvingson (MFP