Mariefredstidningen:

BARNEN DRABBAS AV NEDSKÄRNINGAR

Den värsta krisen någonsin hotar Mariefreds skola. Av drygt 80 i personalen riskerar 12-15 att få gå.
En så kraftig nedskärning klarar inte en skola som redan har låg lärartäthet. Det måste medföra att resultaten blir sämre och tryggheten mindre.

Det system med skolpeng som nu tillämpas i vår kommun har sina fördelar, men också flera nackdelar, som medför mycket allvarliga problem för enskilda skolor.
Ett av dessa problem är att en skola som tillfälligt får en minskning i antalet elever genast tvingas dra ner sina kostnader. Skolorna kan inte krympa sina lokaler eller spara på andra kostnader, så i praktiken innebär det att personalens antal måste minskas.
I första skedet medför det en uppenbar risk att skolans kvalitet och elevernas trygghet blir lidande. I andra skedet, när elevantalet åter ökar om två år, innebär det att skolan måste försöka rekrytera nya lärare.
Kommunens majoritet har medgett att detta är ett av flera problem som man önskar lösa. Kommunledningen har uppgett att en översyn pågår och att systemet med skolpeng kommer att förändras 2008.

Men den stora frågan är hur höstterminen ska klaras för Mariefreds skola.
Det är en oplanerad situation som uppstått och självklart finns inga öronmärkta pengar avsatta. Men om den politiska viljan finns så kan det blir en rimlig lösning.
En möjlighet är att Mariefredsnämnden och/eller kommunledningen klargör för rektor att det är skolans verksamhetsmål som är viktigast. En budget ska vara ett verktyg och inte huggen i sten, dvs den som överskrider budgeten ett år får inte sparken. En annan möjlighet är att kommunstyrelsen redan nu tillskjuter extra medel, lämpligen ur den s k buffert som finns i budgeten.

Jag har bett att till nästa möte i fullmäktige få svar från de ledande moderaterna på min fråga:
”Vad ska ni göra för att skolorna ska klara verksamheten under höstterminen?”
Hur svarar ni andra i Alliansen, som utlovat ”Mälardalens bästa skola”?

Mvh
Dag Bremberg, Mariefredspartiet
Fotnot: Inget parti har svarat! Tystnaden är talande i sig.

------------------------------------------------------

Eskilstuna-kuriren:


Det är politiken - inte skolan - som är flummig

Flosklerna har haglat i den flummiga debatt om skolan som förts här av ledande Strängnäspolitiker. Det har mest handlat om vad regeringen tänker göra och vad sossarna borde gjort.
Pajkastningen är på samma nivå som före valet. Meningslösa begrepp som ”flumskolan” och ”kunskapsskolan” slängs runt.
Men det är knappast vad skolans personal, föräldrar och andra medborgare vill höra. Nu borde ni försöka samtala direkt med dem som finns i skolans värld, som ser både verkliga problem och möjligheter.
De (vi) som är direkt engagerade på skolorna vet vilka förutsättningar och resurser som krävs för att våra barn ska utveckla olika kunskaper, färdigheter och mognad.

Ett exempel på hur politiker placerar sig med bekväm distans från verkligheten är när vissa talar högtidligt om ”friheten” som eleverna ska ha fått med skolpengsystemet. Men det finns ingen valfrihet för dem som bor i Mariefred, Åker och Stallarholmen. De har bara en skola och ingen möjlighet att ens välja klass eller inriktning. Talet om valfrihet klingar därför cyniskt.

Skolpengen har sina fördelar och jag förordar inte att en återgång till det gamla. Systemet har dock flera nackdelar, som Alliansen inte kan blunda för.
Ett av dessa problem är att en skola som tillfälligt får en minskning i antalet elever genast tvingas dra ner sina kostnader. Skolorna kan inte krympa sina lokaler eller spara på andra kostnader, så i praktiken innebär det att personalens antal måste minskas.
Det medför i första skedet en uppenbar risk att kvalitet och trygghet blir lidande. I andra skedet, inom endast ett par år, innebär det att skolan måste försöka rekrytera nya lärare.
Kommunens majoritet har självkritiskt och ödmjukt medgett att detta är ett av flera problem som man önskar lösa. Kommunledningen har uppgett att en översyn pågår och att systemet med skolpeng kommer att förändras fr o m budgetåret 2008.

Den stora frågan är dock hur höstterminen ska klaras för de skolor som beräknas drabbas av stora elevnedgångar, exempelvis Mariefreds skola.
Det är en oplanerad situation som uppstått och självklart finns inga öronmärkta pengar avsatta. Men om den politiska viljan finns så kan kommunledningen se till att det blir en rimlig lösning.
En möjlighet är att rektorerna ges en signal om att budgeten även detta år är ett verktyg, inte ett mål i sig, dvs att den som överskrider budgeten ett år inte får sparken. En annan möjlighet är att kommunstyrelsen tillskjuter extra medel, lämpligen ur den s k buffert som finns i budgeten.

I en interpellation till nästa kommunfullmäktige har jag frågat de ledande moderaterna:
Vad avser ni att konkret göra för att aktuella skolor ska klara verksamheten under höstterminen?
Men jag undrar också vad övriga fyra partier i majoritetsalliansen vill göra för att inte köra i diket redan i början av ”resan mot Mälardalens bästa skolor”.

Mvh
Dag Bremberg (mfp)