INFORMATION OM PARTISAMVERKAN 10 MARS 2005

En träff hölls den gångna helgen i Strängnäs med det nybildade nätverket för sörmländska lokalpartier.

Nätverket är öppet och informellt och partierna är helt självständiga.

Medlemmar är hittills A2000 från Flen, Mariefredspartiet, Strängnäspartiet och VTL från Vingåket. Informella kontakter har förekommit med partier i Stockholms län, men nätverket är avsett för Sörmland med avsikten att ha två träffar per år. Dessutom kommer det att bli diskussioner däremellan för att bl a formulera gemensamma debattartiklar..

Partierna har liknande erfarenheter och till stor del gemensamma mål. Värdegrunden är humanistisk och partierna strävar efter att skapa en bättre närdemokrati, där medborgarna har betydligt större inflytande.

Gemensamma nyckelord är:

- nytänkande

- helhetssyn

- öppenhet

- samverkan