Politiker måste våga styra!

  

En insändare i Måsen undrade varför inte Mariefredspartiet har gjort mer för att skapa mer liv i staden efter klockan 18.

Vi måste därför klargöra att vi, trots vårt stora stöd, 25 % i Mariefred 2010, inte har fått ingå i den styrande alliansen (C-FP-MP-S).

Därför har vi inte kunnat ”bestämma”, utan vi får påverka genom att lägga fram förslag.

Affärernas öppettider rår ändå inte politiker över, men det är önskvärt att fler människor rör sig ute, även på kvällar.

Därför har vi bland annat drivit på anläggandet av strandpromenaden och att den ska färdigställas samt att belysningen ska bli bättre.

 

Det viktigaste som politiker styr över är planeringen; av såväl hamnmiljöer som bostadsområden samt mark för industrier eller förskolor.

Vi anser att politiker måste bli mer ansvarstagande. Vi kan inte sitta med armarna i kors när tio byggbolag samtidigt vill bygga flera hundra villor.

Bolagen bygger det som lönar sig mest just nu, men det Mariefred behöver är snarast mer hyreslägenheter samt fler arbetsplatser, bättre cykelbanor, fler P-platser och nya förskolor.

 

Vi tar på största allvar att Mariefredsstyrelsens medborgarenkät visade att de flesta inte önskar en snabb ökning av befolkningen.

Endast 41 procent av Mariefredsborna önskar befolkningstillväxt och i så fall med ett årligt genomsnitt på 1,2 procent. Det motsvarar cirka 200 nya bostäder under tio år.

 

Kommunens aktuella planer omfattar dock betydligt mer: 2.100 bostäder inom Mariefredsområdet inom en 10-årsperiod!

Det är mer än tio gånger mer än vad folk tycker är rimligt, och det är också otänkbart att kommunen skulle klara av en sådan Klondyke-tillväxt.

Ändå skriver moderater i Mariefred i förra Måsen att de vill ”skynda på framtagandet av planer”.

Man må gilla ”marknaden”, men som kommunpolitiker måste man lyssna på många fler än enskilda byggföretag.

Som folkvalda måste vi representera alla kommunens medborgare, vi måste våga säga nej till särintressen och låta samhällsintresset väga tyngst.

 

Dag Bremberg, Eva-Lotta Ekelund, Krister Olsson, Birgitta Elvingson, Mariefredspartiet