INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

 

ÄLDREBOENDE

 

Kommunens planering av äldreomsorg har uppenbarligen inte varit optimal. Budgeteringen har sällan stämt med de verkliga behoven av äldreboende och hemtjänst. 

Några exempel under några få år på beslut som verkat utgå från behov men som snart visat sig vara kostsiktiga och kostsamma är ombyggnationen av Thomasgymnasiet och avtalet med Culmen, tömningen av Selaöhemmet, beslutet att riva Konsumbyggnaden i Stallarholmen för byggande av nytt äldreboende, beslutet att inte bygga nytt äldrehem samt den inledda tömningen av Solvändan.

Det borde inte vara så svårt att ha en långsiktig planering eftersom människors åldrande är förutsägbart och statistiken är omfattande. Behoven är heller inga nyheter, och det bör vara behoven som är utgångspunkten, inte plötsliga nya idéer om att försöka spara i en nämndbudget genom att flytta gamla människor.

Mina frågor:

 

Dag Bremberg (MFP)

20131215