MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN

BILLIGA HYRESLÄGENHETER

Behovet av hyreslägenheter, i synnerhet ettor och tvåor var stort redan för flera år sedan, då kommunfullmäktige beslutade om ungdomsbostäder i kv Jägmästaren.
Nu har behoven vuxit än större, främst beroende på att det byggts ett stort antal bostäder för barnfamiljer. Obalansen mellan smålägenheter och familjebostäder har förvärrats och aktuella planer visar att ett stort antal småhus kommer att uppföras de närmaste åren.
Det som nu behövs och uppenbarligen efterfrågas av såväl ungdomar som äldre är mindre lägenheter, och då helst hyreslägenheter.
Om inte de kommersiella bostadsföretagen är intresserade måste kommunen använda sitt eget bostadsbolag för att tillgodose dessa medborgares rättmätiga krav på bostäder.

Yrkande:
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se till att det snarast byggs hyreshus med små lägenheter.

Mariefred den 8 november 2007

Dag Bremberg
Ledamot i kommunfullmäktige för Mariefredspartiet