MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN

 

BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER

 

Behovet av hyreslägenheter i vår kommun har vuxit de senaste åren, främst beroende på att det byggts ett stort antal småhus, utan att hänsyn har tagits till det i samhällsplaneringen. De flesta av byggplanerna gäller kedjehus, radhus och mindre villor för i första hand barnfamiljer. Detta är särskilt tydligt i Mariefred.

Om marknaden får spela fritt blir det tyvärr en obalans. De som idag bor i villor kommer om ett antal år att vilja bo i lägenheter och deras barn kommer att efterfråga smålägenheter, om de inte ska bli tvungna att flytta från bygden.

Det som nu behövs och uppenbarligen efterfrågas av såväl ungdomar som äldre är mindre lägenheter, och då helst hyreslägenheter.

Om inte de privata byggföretagen är intresserade kan kommunen göra två saker:

 

Yrkande:

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en aktuell bostadsförsörjningsplan med konkreta mål och åtgärdsplaner för de olika kommundelarna.

 

Mariefred den 24 mars 2010

  

Dag Bremberg

Birgitta Elvingson

Ledamöter för Mariefredspartiet