Motion till kommunfullmäktige, Strängnäs kommun

 

 Till varje möte i KF, KS och nämnderna produceras det en mängd papper för att vi politiker ska kunna sätta oss in i de olika besluts- och informationspunkterna. När ett ärende har passerat både nämnder och KS och ska avhandlas i KF har det samlats en hel del dokumentation, som i samtliga instanser skrivs ut och skickas med post till både ordinarie ledamöter och ersättare.

Om dessa utskick istället distribuerades digitalt skulle vi på det lokala planet spara både tid och material, och därmed pengar. I ett större perspektiv sparar vi också på ändliga resurser och transporter, och tar ett, om än litet, steg mot ett hållbart samhälle.

Vi har full förståelse för att det finns människor som av olika anledningar inte kan ta emot material digitalt. De ska fortsätta att få pappersutskicken. Den som är intresserad av att få digitala utskick anmäler detta till sekreteraren i resp nämnd, styrelse och fullmäktige.

 

Yrkande:

att möjligheten att få digitala utskick omedelbart erbjuds samtliga politiker i KF, KS och samtliga nämnder.

 

Dag Bremberg 

Birgitta Elvingson

Mariefredspartiet