MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN

GE UNGDOMARNA EN CHANS –
UTVECKLA ”BIOHUSET” I MARIEFRED!

På alla svenska orter med självaktning har man i regel med gemensamma krafter och kommunalt stöd skapat ett samlingshus. Det kan kallas Folkets hus, Kulturhus, Ungdomens hus, Allaktivetshus eller Multeum.
Mariefred är fullt av medborgare med engagemang för kultur och annan fritidsverksamhet. Det vimlar av goda idéer hos privatpersoner och föreningar, men idéfrön gror bäst i öppna diskussioner och samverkan. Därför behövs den sortens samlingsplatser som nämnts ovan.
I Mariefred behöver vi inte uppföra någon särskild byggnad, den står redan där, sedan Arbetareföreningens hus invigdes av kung Oscar II år 1902. Det s k Biohuset skänktes senare till kommunen, på villkor att det inte skulle användas kommersiellt, utan vara tillgängligt för föreningslivet.
För nio år sedan ville några politiker (m) sälja huset, men efter massiva protester blev kommunens beslut att huset skulle vara kvar i kommunal ägo som ett allaktivitetshus. Detta stämde bara delvis med det förslag som förts fram av Föreningen 13, som bildades som en paraplyorganisation för att ta över och utveckla huset. (Bland de idéer som började planeras fanns allt från teatersport till ungdomscafé.)
Det som kommunledningen inte förstod då var att planerna på ett allaktivitetshus byggde på att det drevs av föreningslivet, som skulle ha motivation att genomföra verksamhet för att få intäkter. För att samla alla kreativitet och förverkliga alla idéer krävs en samordning, dvs en föreningskonsulent som på dagtid kan sköta det administrativa. Hur goda idéer som än finns så blir de inte genomförda av sig själva.
Kommunen står med fasta kostnader för huset, men det saknas verksamheter som skulle kunna ge både glädje och pengar. (Filmstudions och revyns fantastiska aktiviteter är lysande undantag.)

För mycket tid har gått och för mycket pengar har runnit i väg. Nu är det dags att väcka liv i frågan igen (särskilt som även moderaterna i Mariefred fört fram som ett vallöfte att utveckla biohuset). Ägandet bör vara fortsatt kommunalt, men driften bör helst överlåtas på en fristående organisation. Alternativet är att inom den kommunala strukturen ge en person tydligt ansvar för att genomföra planerna på ett allaktivitetshus. (Det kan gärna ske i samverkan med nuvarande fritidsgård och/eller bibliotek.)

Yrkande:
Att kommunchefen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla Arbetareföreningens gamla fastighet i Mariefred till ett allaktivitetshus.

Mariefred den 3 augusti 2007

Dag Bremberg
Ledamot i kommunfullmäktige för Mariefredspartiet