Mariefredspartiet

 

 

 

 

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN  20100830

 

STÖD TILL BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

 

 

Föräldrar till barn med särskilda behov upplever att de ständigt måste strida för att deras barn ska få de resurser som de behöver. Detta problem, som också uppmärksammats flera gånger i Strengnäs tidning, tycks vara mer än enstaka misstag. Det tycks som att nuvarande system för fördelning av resurser inte fungerar riktigt bra.

Föräldrar upplever att systemet inte är transparent, att det saknas dokumentation, att det inte alltid görs individuella bedömningar, att det saknas möjligheter att överklaga beslut, att ansvarsfördelningen mellan Resurscentrum och skolorna är oklar, att budgetprocessen är för stelbent när de verkliga behoven kan förändras under ett budgetår osv.

 

Allt detta talar för att det behövs en översyn av systemet i avsikt att klargöra om det finns brister och förbättringsmöjligheter.

 

Förslag:

att en översyn görs av kommunens system för stöd till barn med särskilda behov.

 

 

 

Dag Bremberg,                                                                                 Birgitta Elvingson

Ledamöter för Mariefredspartiet