INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

 

GÄSTHAMNARNAS RESULTAT

 

Kommunens avtal med Promarina baserades på att företaget skulle satsa på att utveckla hamnarna och därmed öka antalet gästbåtar och andra besökare i hamnområdena. Företagets ersättning (hyra) baseras på intäkterna,

 

Under de första åren har det varit mycket kritik mot bolaget, bl a på grund av de höjda båtavgifterna samt brister inom städning och service.

 

Det är viktigt att kommunen är en aktiv och pådrivande part för att förbättra hamnverksamheterna.

 

För att klargöra läget behövs en redovisning och klargörande av följande frågor:

 

 

Dag Bremberg, MFP

20130922