Därför behövs ett lokalt parti

 

Vi i Mariefredspartiet försöker se framåt och fokusera på lösningar. Vi har därför valt att bortse från den pajkastning som förekommit under denna valrörelse.

Vi är övertygade om att de allra flesta medborgare har förtroende för vad vi faktiskt gör. Vi tror också att de flesta ser igenom tomma vallöften och inte går på alla utspel, oavsett hur många ballonger eller karameller de dekoreras med.

 

Vi brinner för demokratin, och vi känner oss helt säkra på – utifrån statsvetenskaplig forskning – att lokala styrelser (kommundelsnämnder) med verkligt beslutsmandat fattar mer träffsäkra beslut och verkställer dem mer effektivt än toppstyrda kommunorganisationer.

Genom att lyssna på lokalbefolkningen fångar politiker upp de verkliga behoven och kan göra bättre prioriteringar samt lättare se resultaten.

För att det ska fungera bra krävs att vi kan välja politiker som företräder medborgarna, inte ser sig som partirepresentanter. Många politiker har fastnat i en inskränkt roll - men den håller på att förändras! Samhället går mot större öppenhet och det är nödvändigt med nytänkande.

 

Medan de gamla rikspartierna till stor del suttit fast i slutna mönster, har det vuxit fram lokala partier i de flesta kommuner. Nu börjar vissa partistrateger förstå att det finns ett lokalt perspektiv för de flesta människor; därför börjar plötsligt ett mer än hundraårigt riksparti kalla sig ”ditt lokala parti i Mariefred”.

Vi måste påpeka att fast vi oftast är överens med de andra partiernas representanter i Mariefred, så röstar de ibland på ett annat sätt när besluten ska tas i Strängnäs. Vi förstår att partipiskorna svider, och vi är glada att vi som ett verkligt lokalparti kan agera självständigt och konsekvent.

 

Dag Bremberg, Eva-Lotta Ekelund, Krister Olsson, Birgitta Elvingson