Mariefredspartiet tar strid för  demokratin

 

Vi fick en insändarfråga om oppositionens partier tiger istället för att kritisera kommunens styrande. 

Om man skulle ställa den frågan till kommunalråden Jens Persson (C) eller Fredrik Lundgren  (FP) är jag säker på deras svar. De skulle skulle sucka och beklaga sig över att Mariefredspartiet så ofta sätter fingret på kommunens misslyckanden, ställer kritiska frågor och lägger alternativa förslag.

Under senaste mandatperioden var jag den ledamot som skrev flest motioner

och framförde flest förslag i fullmäktige. Därmed inte sagt att det skulle vara bästa måttet på en bra politiker. Men vi kan konstatera att MFP har en aktiv, ifrågasättande roll.

Jag kan förstå att  inte alla medborgare vet vad som utspelar sig på politiska möten, väldigt lite rapporteras i lokaltidningarna, särskilt nu när det är långt till nästa val. Jag rekommenderar de intresserade att läsa min blogg (mariefredsnyheter.blogspot.se/) eller titta på fullmäktiges möten på webb-tv.

 

Mariefredspartiet är alltså i opposition, och kommunen styrs av en allians (S,C,FP,M) som inte vill ha någon samverkan med övriga. Vi ägnar oss dock inte enbart åt att opponera, vi fortsätter att föra diskussion och lägga förslag. Som folkvalda representerar vi inte bara våra väljare eller Mariefredsbor, utan vi tar ansvar för hela kommunen.

Framförallt kämpar vi för utveckling av den lokala demokratin. Vi har föreslagit att de maktlösa områdesstyrelserna ska ersättas av beslutande kommundelsnämnder med direktvalda ledamöter. Vi har också föreslagit enkäter, digitala forum, medborgarpaneler m.m.

Vi gläds åt att det nu görs en enkät i Mariefred, och vi uppmanar alla att svara och ta chansen att anmäla sig till den medborgarpanel som ska startas efter årsskiftet.

Vi har skarp kritiserat de majoritetspolitiker som motsatt sig och förhalat den folkomröstning om skolan som ska genomföras nästa år, efter en namninsamling.  Omröstningen gäller i första hand skolorna i Strängnäs stad, men det är rimligt att barnen där ska få samma trygghet som de på Mariefredsskolan, där man inte vill tvinga ihop barnen i år 4-6 med högstadiet. Så vi uppmanar alla att delta i omröstningen.

 

Vi i MFP har så länge vi varit med (sex år) förespråkat att skolorna ska få en större andel av kommunens budget, medan den centrala administrationen och politiska apparaten bör få mindre. Vi gläds åt att alla oppositionspartier från V till M haft nu har samma synsätt. MFP och Strängnäspartiet kunde  i år för första gången lägga fram ett gemensamt budgetförslag.

 

Samverkan och öppenhet är ledord för oss.  Vi är villiga att samverka med alla demokratiska partier, fast vi ser att många av rikspartiernas politiker ofta fastnar i traditionella låsningar  - i stället för att se lokala lösningar.

Den som undrar mer om vad vi gör och står för kan gärna kontakta mig (dag.bremberg@telia.com)

 

God jul!

Dag Bremberg, ordförande för Mariefredspartiet