Klarspråk om skolorna

Alla partier påstår att de ska göra skolorna bättre. Men hur?
Det räcker inte med floskler, det krävs tydliga besked - om föräldrarna ska kunna göra ett medvetet val.

Folkpartisterna skyller alla problem på ”den socialdemokratiska flumskolan” (utan hänsyn till hur det slår emot alla ambitiösa lärare som sliter med att förmedla kunskaper). Centerpartister kritiserar i sin tur folkpartisternas brutala skolpolitik.
Moderaternas skoltalesman i Strängnäs anklagar sossarna för att vilja hindra att varje elev ska kunna utvecklas individuellt. Moderaten hävdar att nedskärningarna under de borgerliga åren inte påverkat skolans verksamhet och han bortser helt ifrån de undermåliga resultaten.

Denna osakliga debatt är ingen bra grund för den stabila, långsiktiga skolpolitik som medborgarna har rätt att förvänta sig. Pajkastningen borde ersättas av seriösa diskussioner om mål och medel.

Kommunalpolitikerna bör visa att de tar sitt ansvar. De ska varken lägga sig i pedagogiken eller göra skolan till ett ideologiskt slagfält. Politikernas uppgift är att fastslå tydliga och mätbara mål. Dessutom måste man anslå så mycket pengar som behövs för att förvaltningen och rektorerna ska kunna nå målen.

Det gamla målet att Strängnäs kommun ska ha Sveriges ”ledande” skolor har varit närmast löjeväckande. Det krävs mätbara mål, som att ”genomsnittsresultat på nationella prov ska överstiga rikssnittet” och ”meritvärdet ska överstiga Skolverkets SALSA-värde”.

Målen kan inte uppfyllas utan fler vuxna på skolorna. Även om det kan hjälpa med vissa förändringar i organisationen och mer aktivt föräldradeltagande så krävs fler lärare.

Det räcker inte med att partier lovar att satsa mer pengar på barnen; det gäller också att det verkligen blir konkreta förbättringar där de behövs som mest. Det är viktigt att barn, föräldrar och personal kan se den exakta innebörden av politiska förslag. Vi lovar därför att driva följande konkreta krav:
- Klasserna 1-3 ska ha max 22 elever i snitt.
- Förskoleklasser ska ha max 20 barn.
- Fritidsavdelningarna ska ha högst 30 barn i genomsnitt.
- De minsta barnens dagisgrupper ska ha högst 15 barn.

Vissa av dessa nyckeltal kan hanteras flexibelt; om man på en skola är överens om att ha större klasser, så bör man kunna få pröva det. Rektorn bör dock vara tvungen att redovisa detta till förvaltningen – för då tvingas man tänka igenom och förklara sina arbetsmetoder. Rektorer bör ges stort handlingsutrymme, men de är trots allt endast anställda tjänstemän och det övergripande ansvaret måste tas av de folkvalda.

Vi hoppas att alla partier är beredda att ge konkreta besked – innan valet!

Dag Bremberg
Mariefredspartiet

Håkan Bertilsson
Strängnäspartiet