Ibland får en del för sig att Mariefredspartiet är ett enfrågeparti – vilket de som följer oss i Kommunfullmäktige och olika nämnder vet att vi inte är.

Nu har Tomas Fors (c) fått för sig att Mariefredspartiet bara består av Dag Bremberg. Och Arne Arvidsson (m) påstår att vi är ett ”nej-sägar-parti”.

Vi får tacka för uppmärksamheten – vi har uppenbarligen fått våra kollegor i andra partier att fundera. Men låt oss hjälpa till att reda ut begreppen.

Vi säger ja till en bra långsiktig planering och genomtänkt utveckling, vi säger ja till ökat medborgarinflytande, och vi säger definitivt ja till att satsa på skola, vård och omsorg. Vi säger inte ja till samma saker som den moderatledda alliansen, som gärna säger ja till kortsiktiga lösningar – utan att reflektera över långsiktiga konsekvenser – och som försatt skolan i den krissituation som under 2008 kommer att bli ännu mer uppenbar.

Thomas Fors antyder att Mariefredspartiet genom Dag Bremberg har ordet för ofta och att han tar för stor plats. Vems plats är det Dag tar? Inte är det plats från oss andra i Mariefredspartiet. Vi har turen att ha en partiledare som är vaken, engagerad och aktiv. Vi andra finns i Kommunfullmäktige, Mariefredsnämnden, Socialnämnden, Teknik- och fritidsnämnden och i Plan- och byggnämnden – som både ordinarie ledamöter och ersättare. I Kommunfullmäktige framträder vår andra ledamot – Birgitta Elvingson – betydligt oftare i talarstolen än huvuddelen av andra partiers ledamöter. Och i Plan- och byggnämnden är det kanske några ledamöter som tycker att hon har ordet lite för ofta.

”Demokrati och medbestämmande skall börja inifrån ett parti”, så skriver Tomas Fors i sitt inlägg. Det är inte bara ett förlegat sätt att se på demokrati och politik, utan också väldigt snävt. Alla vet ju att antalet medlemmar i alla politiska partier har minskat under lång tid och – som faktiskt Tomas Fors själv påpekar – att ”ideella föreningar har problem att få folk till förtroendeuppdrag”. Här krävs således nytänkande.

Kanske är det så att demokratifrågan inte i första hand ska kopplas ihop med traditionellt partiarbete, utan med andra sätt att åstadkomma inflytande och en förankrad politik? Mariefredspartiet vill öppna upp politiken på medborgarnas villkor och inte begränsa den till att vara en fråga för ett litet fåtal som idag besitter stolar i olika nämnder, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Vi har konsekvent lyft dessa frågor och kommer att fortsätta göra det.

Ett första villkor för att kunna utveckla den lokala demokratin är öppenhet och genomskinlighet i det politiska beslutsfattandet. Det ska helt enkelt gå att följa hur beslut fattas och av vem. Skiljelinjen mellan politiker och tjänstemän måste vara glasklar. Det måste vara möjligt för var och en att utkräva ansvar för den politik som förs. Oviljan till öppenhet är ett betydligt större demokratiproblem än att människor idag väljer att uttrycka sitt samhällsengagemang på annat sätt än genom traditionellt partiarbete.

Det är bra att Mariefredsnämndens möten är öppna för allmänheten, att åhörarna kan komma med synpunkter och att det under fikapauserna är lätt att få kontakt med politikerna. Men detta räcker inte, öppenheten och genomskinligheten måste genomsyra alla delar av det politiska arbetet. Det gäller inte minst hur underlag för politiskt beslutsfattande i olika nämnder tas fram och presenteras. På vilka grunder och i vilka sammanhang de faktiska politiska besluten fattas måste fram i ljuset.

Vi är positiva till Mariefredsnämnden, men är inte nöjda förrän nämnden har ett reellt inflytande över de viktigaste frågorna för vår kommundels utveckling och framtid. Som det är idag hanteras plan- och byggfrågor genom Plan- och byggnämnden och av politiker som till största delen inte är Mariefredsbor.
Falska varudeklarationer – som det idag hårt kritiserade ”Mälardalens bästa skola” och Mariefredsnämnden som ett demokratiprojekt –bidrar bara till missnöje och minskat förtroende för politiken. Politik får inte domineras av floskler och skenmanövrar. Politik får i förhållande till medborgarna inte reduceras till ett spel för galleriet, utan måste tas på större allvar än så. Mariefredspartiet vill bidra till att utveckla den lokala demokratin eftersom vi tror att det är nödvändigt för en långsiktig positiv utveckling av Strängnäs kommun. Välkommen att delta i det arbetet – söndagen den 16 mars bjuder vi in till öppet möte i Rådhuset kl. 15.00.

Alla är välkomna!

Krister Olsson
Birgitta Elvingson
Annika Alvasdotter
Per-Erik Nerby
Christer Nekby
Eva Fogselius
Mariefredspartiet