Eskilstuna-Kuriren

Replik t Fredrik Lundgren (fp):
 
Det står folkpartiet fritt att driva krav på nedskärningar i verksamheten för våra barn, men gör det då ärligt och öppet!

Att påskina att det inte spelar någon roll om skolorna får mer eller mindre pengar och samtidigt hävda att Strängnäs kommun satsar "fem procent" mer än "jämförbara kommuner" är inte att vara så noggrann med sanningen, som medborgarna har rätt att förvänta sig av politiker.

Genom att göra ett eget urval av siffror kan man åstadkomma statistik som kan tolkas precis som man vill. Redan Mark Twain konstaterade att statistik kan vara mer osann än "förbannad lögn".

Lundgrens siffror avser endast en del av barn- och utbildningsnämndens verksamhet, och de kommer från ett hypotetiskt räkneexempel som Skattebetalarnas förening ägnat sig åt. (Den föreningen har en del poänger och är så seriös att den framhåller att uppgifterna inte ska tolkas bokstavligt.)

Visst kan det se ut som att vår kommun lägger "normalt" många kronor per elev - om man tittar enbart på 2004 års direkta kostnader för grundskolans undervisning. Men de mest relevanta fakta är att vi har färre lärare i förhållande till antalet elever och att våra elever har trängre och sämre lokaler samt att de får mindre pengar till läromedel. Vi ligger ännu längre efter när det gäller anslagen till förskoleklasserna, skolbarnomsorgen och gymnasiet.

Skolverket hissar varningsflagg för de senaste årens kraftiga nedskärningar på bl a fritids i många kommuner. Ändå satsas det på ett fritidsbarn (heltid) 54 procent mer i genomnsnitt än i vår kommun. På ett barn i förskoleklass satsar genomsnittskommunen 24 procent mer än Strängnäs.

 
Den som har ett äkta intresse av att diskutera skolornas villkor bör ta reda på alla fakta. Tala med lärare, föräldrar och elever! Läs skolornas och förvaltningens redovisningar! Studera skolverkets och SCB:s jämförelser! Begrunda Lärarförbundets analyser! 

Man behöver inte söka längre bort än på kommunens egen server (http://fc.strangnas.se/lararforbundet/aktuellt.htm), för att se att Strängnäs hamnar pinsamt långt ner i Lärarförbundets ranking (plats 217 av 290 kommuner), som bygger på viktiga faktorer som  "resurser till undervisning" och "lärartäthet" .  

 
Varför ska barnen i Strängnäs, Mariefred och Åker ges sämre förutsättningar än barnen i Staffanstorp, Övertorneå eller Torsås? Det finns ingen anledning!

Om vår kommuns styrande politiker samtidigt hävdar att vi är en "barnvänlig" kommun som ska ha Sveriges "ledande" skolor, så uppfattas det bara som hyckleri. 

Politiken bör utgå ifrån dagens verkliga behov, inte historiska skatte- eller budgetsiffror.

Vi i Mariefredspartiet kommer inte enbart att föreslå att mer pengar satsas på barnen; det gäller också att det verkligen blir konkreta förbättringar där de behövs som mest. Det är viktigt att barn, föräldrar och personal kan se den exakta innebörden av politiska förslag.

Vi arbetar nu tillsammans med politiska kollegor för att formulera konkreta förslag, till exempel att förskoleklasser ska ha max 20 barn och fritidsavdelningar max 30 barn (som ett genomsnitt, en viss flexibilitet behövs). Vi avser att lägga förslag om tak även för dagisgrupper (18) och skolklasser (22).

Vi hoppas att "de gamla" partierna är beredda att i denna valrörelse avstå från floskler och ge tydliga utfästelser.


Dag Bremberg

Reporters about the picture noticed the actual exhibit within 1880 of the precious metal brooch desk to begin the actual depend through a lot more than one hundred and eighty bits of items, top the actual target audience right into a period development from the background associated with Traditional western Trip period: "Mystery Period show region, inch an accumulation of 10 versions distinctive, invaluable cartier replica sale secret time clock; "tab substance showcase" provides 20 types of cartier replica training courses processed motion, signifies the most recent development from the brand's watchmaking history improvement within the "time Travel" epilogue, cartier replica uk IDENTITY 2 idea view collectively, asked the actual target audience take into account the long term associated with watchmaking. Particularly really worth a call is actually the very first time the actual exhibit provides the "master craft" display, the actual target audience may benefit from the picture teeth enamel (the actual fill up teeth enamel, filigree teeth enamel, black and white micro-painted teeth enamel, semi-hollow teeth enamel), jade alleviation such as, hay as well as flower marquetry, mosaic, steel drops along with other grasp build. It's documented which, "cartier replica sale Period Art" exhibit may available to the general public ongoing in order to March. 12.