Vill Mariefredsbor att IP ska flyttas?

Ja, blir svaret om vi frågar Arne Arvidsson (m) och hans närmaste vapendragare.
Ja, blir svaret om vi frågar hockeyintresserade som hoppas på att få en betydligt bättre rink.
Idrottsintresserade som tror att det är enda chansen att få en bättre idrottsplats, (utan gropar i A-lagsplan etc) svarar kanske också ett tveksamt ja.
Men vill alla andra barn, ungdomar och föräldrar att IP ska flyttas till en skuggig plats dit barnen har mycket svårare att ta sig själva? En plats som nog få kommer att vara på utanför den organiserade träningen.
Eller vill vi hellre behålla och rusta upp IP på Hammarängen?

Till IP på Hammarängen kan de flesta Mariefredsbarn ta sig själva, och de kan gå dit från skolan på rimlig tid. Det är ljust och också en relativt trygg plats eftersom en hel del människor passerar.
IP är inte bara en samlingspunkt för organiserad idrott. Sommarkvällar samlas ungdomar i olika åldrar och spelar fotboll på IP, spontant! Med tanke på framtiden vore det väl bättre att utveckla IP till en mötesplats för fler ungdomar med t ex en bra skateboard-ramp. Och allra bäst är det självklart med platser där alla åldrar trivs med sina aktiviteter. Och vem tror att exempelvis boulespelarna vill stå i en skuggig, fuktig svacka, bortom Hammarskogen?

Argumentet för att sälja IP för bostadsbyggande lär vara ekonomiskt ”det finns inga pengar till att rusta upp IP”. En fråga som väcks är: underhålls och rustas inte idrottsplatser i t ex Norrlands inland där det inte finns värdefull mark att sälja? En annan fråga är hur det kommer sig att det finns pengar, 90 miljoner, till ny idrottsanläggning i Strängnäs, utan krav på finansiering genom att hela den gamla idrottsplatsen måste skrotas till förmån för bostadsbyggande.

I både Strengnäs Tidning och Mariefredstidningens senaste nummer finns artiklar som redogör för planerna på att flytta Mariefreds idrottsplats. Vad som tyvärr inte framgår är att det inte ännu har fattats beslut i sakfrågan.
Visst vore det bra med en bättre isrink i Mariefred, men om den placeras bortom Hammaren, längs Stallarholmsvägen kan skolbarnen inte gå dit. Det är också tveksamt hur mycket friidrott eleverna hinner ägna sig åt om övriga delar av IP förläggs till platån i Hammaren. Promenaden dit tar för lång tid för att de ska hinna med sina lektioner.

En sammanställning av planerade projekt visar att Mariefreds befolkning skulle öka med cirka 2.000 invånare på fem år om redan planerade byggprojekt genomförs.
Anmärkningsvärt är att förskolor, skolan, idrottsplatsen och övrig infrastruktur inte planeras långsiktigt och inte verkar intressera alliansen.

Inför senaste valet vurmade samtliga partier för lokal demokrati. Efter valet har vi inte sett mycket av den viljan.
Om ni bryr er om medborgarnas önskemål även mellan valen så låt Mariefredsborna få säga sitt i frågan om IP. Det kan göras genom en omröstning eller en enkät.
Vågar alliansen?

P-E Nerby