Den borgerliga alliansens ”löfte” om att ge Mariefred en kommundelsnämnd avfärdas som ”valfläsk” av socialdemokraterna.
Båda sidor har goda ambitioner men riskerar att hamna snett i sin kamp om väljarna.

Det är möjligt att det borgerliga utspelet inte bottnar i någon äkta vilja att utveckla den lokala demokratin. Det är till och med sannolikt att de gripits av panik inför valet, och att ”paniken stavas Mariefredspartiet”, som sossarna Tjernström och Fäldt skrev.
Vi väljer dock att glädjas åt att borgarna lyssnat när vi lyft frågorna om hur vår kommundel skulle kunna styras mer självständigt och effektivt. Det vore förstås än mer glädjande om de på större allvar tagit sig an demokratifrågorna.
Sossarna har en poäng i att ett förhastat förslag om en kommundelsnämnd kan bli misslyckat. Det hade givetvis varit klokt att först diskutera frågan öppet och grundligt samt att låta kommunens demokratiberedning få lägga fram ett genomtänkt förslag.
Det innebär inte att vi accepterar att frågan nu begravs i en framtida utredning. Före valet måste alla partier redovisa tydligt om de kommer att stödja skapande av en ny styrelse för Mariefred.

Alliansens utspel om en kommundelsnämnd är tyvärr en halvmesyr. Att göra om det maktlösa kommundelsrådet till en kommundelsnämnd kan verka som ett naturligt steg, men risken är stor att det endast blir en mer avancerad och påkostad form av skendemokrati.
Det lär inte dröja länge förrän nämndens ledamöter blir lika frustrerade som Mariefredsborna i allmänhet - eftersom alla de viktiga frågorna även fortsättningsvis ska avgöras i Strängnäs. Till exempel skulle inte nämnden ha något inflytande över om det ska byggas nya dagis och skollokaler eller om vår idrottsplats ska rivas upp eller om industrier ska placeras i Hammarenområdet.

Enligt alliansens förslag ska kommundelnämnden få ansvar för skolfrågorna, vilka förstås är mycket viktiga, men i praktiken skulle nämnden inte ha någon stor roll att spela i dessa frågor. Dels därför att man inte skulle kunna påverka den snåla skolpengen, dels därför att alla frågor som rör Mariefredsskolan framöver kommer att hanteras av en lokal skolstyrelse, som ska skapas vid årsskiftet. Den sistnämnda ska utses genom ett öppet personval och innebär en mer reell utveckling av demokratin än förslaget om kommundelsnämnd.

Tre förutsättningar måste uppfyllas för att en styrelse för kommundelen ska kunna fungera demokratiskt, effektivt och förtroendeingivande:

1) Mariefredsstyrelsen måste ha ett verkligt inflytande över de frågor som medborgarna tycker är viktigast för hur Mariefred ska utvecklas. Det gäller inte minst plan- och byggfrågor. Utgångspunkt är att alla lokala frågor som Mariefredsstyrelsen kan hantera istället för olika kommunala branschnämnder också ska hanteras i Mariefred.

2) Mariefredsstyrelsens ledamöter måste vara folkvalda. De bör inte som kommundelsrådet utses uppifrån av partiledningarna. Ett lokalt val bör ordnas där även partilösa Mariefredsbor tillåts kandidera, enligt den modell som framgångsrikt tillämpats i Hudiksvalls kommun.

3) Mariefredsstyrelsen måste ha som uttalat mål att engagera fler medborgare i demokratiska processer för det gemensamma bästa. För detta behövs nya arbets- och mötesformer. Det handlar exempelvis om att ta tillvara på teknikens nya möjligheter att ordna rådslag, diskussionsforum och enkäter.

Dag Bremberg
Krister Olsson
Mariefredspartiet

.