Mariefreds idrottsplats togs upp i tidningen häromveckan, i form av en intervju med vaktmästaren, som nu också hoppat in som ordförande i IFK. Han säger att han är trött på att IP står och förfaller och att han hoppas att det ska byggas en ishall i Hammaren, vilket han har uppfattat som ett vallöfte från (m).

Det är förståeligt att han börjar känna sig desperat, men låt oss tänka efter. Vi måste se till alla Mariefredsbors intressen och framförallt skolbarnens.

Jag vill klargöra att det inte finns någon ishall i kommunens planer. "Eventuellt" skulle det kunna bli ett tak över en eventuell ny isbana - under förutsättning att 1) kommunen får in de pengar man hoppas på genom att sälja Hammarängen, 2) dessa pengar inte används till något annat, 3) en bebyggelse i Hammarens naturområde accepteras av bl a länsstyrelsen, 4) den sluttande, leriga marken funkar för fotbollsplaner, löparbana och isbana, 5) pengarna räcker till en helt ny IP-anläggning…

Vallöften om ishall i Mariefred har hörts många gånger, men ishallen är fortfarande lika osynlig som den nya skolan och sporthallen och de permanenta daghemmen och badhuset och… Mariefredspartiet kommer att påminna kommunens styrande om givna löften och vi kommer att kräva att kommunen gör en plan för alla nödvändiga investeringar.
Planeringen måste vara långsiktigt hållbar och utgå från medborgarnas behov. Ett beslut om ishall ska tas utfirån en analys av barns behov och möjligheter att få låga driftskostnader. Det går inte att få en ishall till okänd kostnad genom att offra något annat viktigt intresse.

Att sälja hela Hammarängens IP för att få in pengar till detta fungerar inte. Så fungerar inte kommunal ekonomi, man öronmärker inte intäkter på det sättet. För övrigt så vet ingen varken hur stora intäkterna eller kostnaderna blir. Hel klart är att det är billigare att rusta upp nuvarande IP än att riva den och bygga en ny. Det vore som Ebberöds bank, om man säljer av mark med anläggningar som används och sedan gör av med pengarna på en ny IP-anläggning. Sen står man dår igen om några år och saknar pengar till underhåll. Ska man då sälja IP på nytt eller något annat? Rådhuset?


Mariefredspartiet har tagit ställning emot bebyggelse på Hammarängen och för en upprustning av IP med bl a konstgräs, i enlighet med den plan som antogs redan före valet 2002. Vi har också lagt förslag till alternativ placering av is/sporthall.

Vår inställning har vi kommit fram till efter diskussioner på bl a flera öppna möten med föräldrar, lärare, elevrådsrepresentanter och IFK-ledare. Vi har dragit samma slutsats som alla som satt sig in i frågan.
I yttrandena över föreslagen översiktsplan skriver bl a IFK, idrottslärare, elevrådet, föräldraföreningen, sossarna, centern och folkpartiet att de är negativa till en flyttning av IP. Kommundelsrådet sade nej, och då röstade även kd emot. Så moderaterna har varit tämligen ensamma i Mariefred om att driva detta. Varför detta drivs så hårt och varför de andra borgerliga partierna pressas så vet jag inte.
Vi hoppas att alla partier kan diskutera denna fråga öppet och konstruktivt i den nya Mariefredsnämnden

Vänliga hälsningar
Dag Bremberg

Ordf Mfp
......................................