Debattartikel E-kuriren

Marifredspartiets mål är alla Mariefredsbors bästa

Svar till Mats Lindkvist (14/11):
Mariefredspartiet fick var femte Mariefredsbos röst. Vi uppfattar det som ett brett stöd, eftersom endast 25-30 procent brukar välja ett annat parti i kommunalvalet.

Du har dock helt rätt i att vi inte kan hävda att vi har stöd av alla Mariefredsbor, Mats. Alla har inte samma syn på demokratin. Det är vi väl medvetna om.
Till exempel kommer vi aldrig att kunna få direkt stöd av de mest engagerade moderaterna - fast (m) förlorade 10 procent till oss i Mariefred, vilket sannolikt beror främst på att (m)-ledningen vill sälja IP.

En del försökte nonchalera oss före valet, men nu blir vi påhoppade. Vi är inte okänsliga, men vi får tåla kritik. Som ledamot av kommunfullmäktige bör man lyssna på alla medborgare, anser jag (till skillnad från den sosse som skrev här att man bara ska lyssna på sitt partis väljare).

Vi kommer vi att fortsätta att ha som ambition att alla Mariefredsbor ska få möjlighet att komma till tals. Dels kommer vi att ordna öppna möten och internetbaserade diskussioner, dels kräver vi att kommunen ska ordna enkäter och folkomröstningar i viktiga frågor. Vi kräver också att den nya Mariefredsnämnden ska få heltäckande ansvar och lokal förankring. Mariefredsbornas röster måste ha betydelse, om nämnden ska få förtroende. Det är ingen demokratisk modell när Strängnäspartiet genom (m)-stöd kan ges plats i Mariefredsnämnden, men inte Mariefredspartiet. (Vi är för övrigt helt överens med Strängnäspartiet, som avstått sin plats.)

Mariefredspartiet kommer att lägga en rad förslag för att utveckla de demokratiska funktionerna i både kommunen som helhet och Mariefred.
Vi har vår utgångspunkt i Mariefred, men partiets grundstenar är demokratin och barnen.

Mvh
Dag Bremberg, ordförande mfp