GE UNGDOMARNA EN CHANS –
UTVECKLA ”BIOHUSET”!

Jag struntar fullkomligt i om Strängnäs Bostads AB vill hyra ut Arbetareföreningens hus som kontorshotell. Hur huset ska användas är inte en fråga för tjänstemän. Det ska de folkvalda avgöra, och vi ska utgå ifrån de behov och önskemål som finns hos Mariefredsborna!

Ungdomarna på vår ort saknar verkligen sysselsättning och en plats att samlas. Samtidigt är Mariefred fullt av medborgare med engagemang för kultur och annan fritidsverksamhet. Det vimlar av goda idéer hos privatpersoner och föreningar, men idéfrön gror bäst i öppna diskussioner och samverkan. Därför behövs en samlingsplats, ett allaktivitetshus - och ”Biohuset” kan fungera som både Folkets hus, ”Multeum” och ungdomsgård.

För nio år sedan ville några politiker (m) sälja huset, men efter massiva protester blev kommunens beslut att huset skulle vara kvar i kommunal ägo som ett allaktivitetshus. Detta stämde bara delvis med det förslag som förts fram av Föreningen 13, som bildades som en paraplyorganisation för att ta över och utveckla huset. (Bland de idéer som började planeras fanns allt från teatersport till ungdomscafé.)
Det som kommunledningen inte förstod då var att planerna på ett allaktivitetshus byggde på att det drevs av föreningslivet, som skulle ha motivation att genomföra verksamhet för att få intäkter. För att samla alla kreativitet och förverkliga alla idéer krävs en samordning, dvs en föreningskonsulent som på dagtid kan sköta det administrativa. Hur goda idéer som än finns så blir de inte genomförda av sig själva.

Nu är det dags att genomföra planerna (särskilt som även moderaterna i Mariefred fört fram som ett vallöfte att utveckla biohuset). Ägandet bör vara fortsatt kommunalt, men driften bör helst överlåtas på en fristående organisation. Alternativet är att inom den kommunala strukturen ge en person tydligt ansvar för att genomföra planerna på ett allaktivitetshus. Det kan gärna ske i samverkan med nuvarande fritidsgård Wik och biblioteket.

Mariefredspartiet kommer att lägga fram en motion om detta på nästa fullmäktigemöte i september. Vi kommer också att i Mariefredsnämnden motsätta oss kontorshotell och kräva att idén om ett allaktivitetshus genomförs. Vi kommer att fortsätta diskussioner med dem som har intressen i huset och alla som har konstruktiva idéer.

Dag Bremberg
Mariefredspartiet