DÄRFÖR BEHÖVS MARIEFREDSPARTIET

I Strängnäs kommun talas det ofta om brist på pengar, men kommunen är framförallt i en demokratisk kris.

Samtidigt som kommunen blivit allt större, fått fler uppgifter och givits mer ansvar av staten, så har de som fattar besluten blivit allt färre.

De traditionella partierna har när de förlorat medlemmar börjat likna små klubbar, där man sällan har öppna diskussioner. Politikerna har blivit allt mer slutna och förlorat huvudparten av sina kontakter med vanliga medborgare.

I praktiken fattas besluten nu av en handfull personer; de styrande i de partier som bildat en allians för att bevaka och koncentrera makten; en allians som innebär att alla måste tycka likadant i alla frågor av betydelse.

 

Detta mönster av ökat avstånd mellan styrande och medborgare observeras och diskuteras i många kommuner. I vår kommun är problemen värre än på de flesta håll, men de styrande vill inte se att de själva sitter i centrum för problematiken.

Nu är det hög tid för stora förändringar - medan det fortfarande finns något förtroende kvar för den kommunala politiken!

Det måste till en ny organisation med nya former för samråd och beslut, kombinerat med ett nytt sätt att se på politik, där fokus sätts på medborgarnas behov och delaktighet.

 

Åter startsidan