Uttalande i Strängnäs tidning m anl av planerna på flygverksamhet i Malmby:

Än en gång riskerar medborgare att bli överkörda av beslutsfattare i kommunhuset i Strängnäs.

Tekniska nämndens ordförande verkar vilja driva igenom ny flygverksamhet på Malmbys gamla flygfält, trots att det medför stora utsläpp och buller.

Det borde absolut vara viktigare för en kommun hur ett stort antal medborgare drabbas än vilka hobbyintressen som en mindre grupp har.

Hittills har endast en handfull grannar till flygfältet tillfrågats per telefon, och kommunens ansvariga har inte lyckats genomföra verkliga samrådsdiskussioner med de närboende.

Man har dessutom glömt (?) att många fler är berörda: tusentals människor riskerar att drabbas av lågsniffande
sportflygares överflygningar, t ex i Mariefred och Stallarholmen.

Den utredning som har gjorts av en konsult, vars opartiskhet är ifrågasatt, bör förpassas till arkivet.

Gör en ny utredning tillsammans med de kringboende, som har konstruktiva idéer och alternativa förslag.

Tillfråga dessutom alla boende i de områden som kommer att drabbas av flyget, till exempel genom en enkät.

Arbetsgruppen för Mariefredspartiets bildande, 15 november 2004.

(Dagen efter uttalade sig Arbetsgruppen mot flyget i ST och följande dag fick övriga åtta partier svara. Tekniska nämnden beslutade veckan efter att inte ge tillstånd till flyg.)