MARIEFREDSNYHETER

HÄR LIGGER EN DEL AV DAG BREMBERGS TIDIGARE RAPPORTER FRÅN POLITIKENS VÄRLD.

DU KAN FÅ SNABBARE OCH MER UTFÖRLIGA NYHETSBREV PER E-POST OM DU MEJLAR TILL:

info@mariefredspartiet.se

JA, JAG VILL HA NYHETSBREV PER E-POST

"Dagbok" på blogspot:

http://mariefredsnyheter.blogspot.com/

 

Gamla rapporter:

18 juni 2007

Nya nedskärningar

På kvällens kommunfullmäktige drev den borgerliga alliansen ihop med Strängnäspartiet igenom sitt budgetförslag.
Det innebär "oförändrad skatt", vilket kommunalrådet klargjorde är det första (och kanske enda) på deras agenda. Det innebär i sin tur ytterligare nedskärningar på skolor, daghem, äldreomsorg etc.
Det finns inga pengar till att börja beta av underhållsskulden, dvs de vägar och fastigheter som man låtit förfalla. Det finns inte heller en krona till att rusta upp idrottsplatser.
Ändå tänker Alliansen spendera 90 Miljoner kr (!) på att bygga en ny idrottsplats vid Larslunda, för att Vasavallen ska kunna överlåtas till ett industriföretag.
Smart? Ekonomiskt?

/ Dag

I folkpartiets Sverige...

är det "normalt" att sparka lärare.
I något slags krönika på imariefred.nu skriver en "LS" om skolan. Det måste vara folkpartisten Lennart Schweitz.Hans bild av nedskärningarna är ett försök att förringa dem och släta över problemen. Han försöker klappa alla de protesterande föräldrarna och lärarna på huvudet, som om de inte visste vad de pratade om.
LS påstår i sin text, precis som den verklige Lennart gjorde på Mariefredsnämndens möte, att 8 lärare på 100 barn är "normalt", och att Mariefreds skola t o m skulle ligga över snittet.En direkt osanning, men vi får hoppas att den beror på okunskap.
Lärartätheten låg runt 9 innan nedskärningarna inleddes på 90-talet. Sedan har staten skjutit till pengar för att få kommunerna att öka lärartätheten och den har succesivt ökat. Strängnäs har de allra flesta år släpat efter och hört till de snålare kommunerna.
Detta läsår är rikets snitt uppe i 8,3. Målet är att det ska höjas ytterligare.Att då hävda att det är "okej" och "normalt" med 7,9-8,0 på vår skola är därför antingen cyniskt eller okunnigt.
Dag

Upplagd av Dag klockan 13:33 0 kommentarer    

12 juni 2007

Satsning på skolan = nedskärningar

Å en sådan härlig dag,
men i kväll är jag arg som ett bi.

Hur i H kan bogerliga politiker i Mariefredsnämnden sitta och säga att de lyssnar och är bekymrade, men sen rösta för nedskärningar m över 3 Mkr på en termin, så att personalen minskas med 11 tjänster?
(Sossarna tyvärr inte mkt bättre, då de inte föreslår ngt konkret f Mariefredsskolan, utan mest talar om nästa års budget.)
Och sen röstar Alliansen emot att begära en bättre konsekvensanalys!

Personligen känner jag nu att Mariefredsnämnden är meningslös om den består av röstboskap som inte tar ansvar för sin verksamhet.
Egen kommun muttrades det om, och visst, det är bara att konstatera att ska vi få lokaldemokratin att fungera så måste man bryta sig loss ur den gamla kommunala, partistyrda apparaten

Men när jag kom hem fick jag veta att Djurgårn gått upp i topp i allsvenskan, så jag har ett leende på läpparna.
Å en sådan härlig dag, Djurgårn vann...

/Dag

10 juni 2007

Föräldrarna har rätt!

I E-kuriren skriver föräldrarepresentanter på Vasaskolan och Paulinska i Strängnäs för att påminna kommunledningen om deras löften och mål.
För en vecka sen hade Mariefreds föräldraförening en debattartikel som också påminde om vallöften. I Mariefredstidningen har både föräldraföreningen och enskilda engagerade föräldrar (varav en del själva är utbildade lärare) skivit kritiska inlägg. Och häromdagen kom ett skarpt inlägg från lärarfacket.
Så det är tydligt att engagemanget är stort och kritiken mot kommunledningen bred och tung.
Föräldrarna och lärarna har helt rätt: kommunen har ingen fungerande skolpolitik. De politiska besluten om skolplan, mål och budget, följs inte upp. Det är mil mellan politiska beslut och skolans verklighet.
Det blir en viktig diskussion om dessa frågor på Mariefredsnämnden på tisdag och på fullmäktige i Åker den 18 juni.

/Dag

7/6

Det betalas ut arvoden för massor av olika träffar som kommunens politiker har. Samtidigt betalas det ut fasta arvoden varje månad till de ledande politikerna.
Det är ett system som uppmuntrar girigheten, och det finns tyvärr exempel på att personer drar ut på möten eller skriver saltade reseräkningar för att få ut mer arvodespengar. Sorgligt, men sant - och kanske förståeligt; det är mänskligt att ha svårt att motstå frestelser.
Men det är förstås ändå oacceptabelt att detta fortgår!
Det går att göra reglerna skarpare och att spara skattemedel!
Ingen motsa mig om detta när jag i dag var på första mötet med kommunens arvodeskommitté. Så jag hyser gott hopp om att kommittén ska kunna enas om nya regler, som är snävare och tydligare.
/Dag

28/5

Jag försökte i kväll på kommunfullmäktige få den borgerliga alliansen att inse att de aviserade nedskärningarna i höst inte bara kommer att drabba barnen, utan att de även kommer att bli kostsamma för kommunen, som inom 1-2 år måste nyrekrytera lärare. Det hade inte mycket effekt, moderaterna har totalt grepp om röstboskapen.

  De positiva nyheterna är att moderaterna faktiskt är lite skakade nu, att det finns möjligheter att Mariefredsnämnden kan minska sparbetinget och stoppa sammanslagningar av klasser - samt att Mariefreds engagerade föräldrar vunnit ny respekt! Bra jobbat!   I morgon har vi beredningsmöte för Mariefredsnämnden

20/5

Hej, vänner!  I dag kom sommaren, dvs Maja kom till Mariefred. Ingen stor nyhet kanske eftersom det är 105:e säsongen hon går mellan huvudstaden och vår lilla idyll.  

På onsdag den 23 kl 19 blir det stormöte i skolans matsal. Kom dit och visa att ni inte gillar nedskärningar på skolan!  

Den 28 är det fullmäktige i S-näs och då får man också som vanlig medborgare delta och ställa frågor. Ett ärende på dagordningen är just skolornas resurstilldelning. Jag har skrivit en interpellation och frågat vad kommunledningen avser att göra, konkret, för att klara höstens situation. Svaret fick jag per post i fredags och det är tyvärr "goddag, yxskaft". Jag blev riktigt arg när jag läste det, men jag lovar att kontrollera ilskan under debatten den 28.  

Den 4 juni är det kommunstyrelsens möte och då kommer jag trol lägga fram tre olika yrkanden, som skulle kunna rädda höstens skolkris. Hoppas på stöd fr s, strp, mp, v och kanske fp och c...  

Den 12 juni kl 19 är det Mariefredsnämnd och då är alla välkomna igen. Det lär bli en del föräldrar i Rådhuset då.    

Ni kan följa utvecklingen på min nya "Dagbok":

m repr f alla partiet och sen ska samma gäng träffa föräldrarepresentanterna. På onsdag är det möte i lokala skolstyrelsen och då ska jag gå dit och försöka utkräva konkreta svar fr rektorn.  

mvh Dag


http://mariefredsnyheter.blogspot.com/  

/Dag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/5

Hej, vänner!
Protestmöte i går kväll utanför skolan. Föräldrarna t främst treorna är riktigt arga - och med all rätt!
(Det lär stå om detta i lokaltidningarna i veckan.)
Nu förbereds ett stormöte och uppvaktning av politiker m.m. Prel den 22 el 23 kl 19.
 
Jag talar med människor i alla partier och försöker få dem att inse att det man gör mot barnen i hösten inte kan repareras kommande år. Det är precis nu som alla valda måste ta sitt ansvar.
Jag framför bl a följande förslag:
- Budgetöverdrag bör accepteras av Kommunstyrelsen, när skolor drabbas av plötsliga förändringar i elevantalet. (Precis som man accepterar ökade kostnader för plogning en snörik vinter.)
- Personal som blir övertalig bör behållas i en personalpool, och kunna vara kvar på skolan i ett läsår. Därefter på förskola eller andra skolor.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/5-07

Jag fick inget stöd av majoriteten i Mariefredsnämnden när jag föreslog en omfördelning av pengar till skolan. Det hade jag inte väntat mig heller. Börjar bli luttrad, men långt ifrån cynisk... Moderaterna talar gärna om utveckling av skolan, men de visar inget intresse av att se till att verksamheten fungerar i verkligheten. För de flesta på den borgerliga sidan verkar enda målet vara att hålla budgeten och därmed hålla skatten på en låg nivå.

Sossarna har tyvärr hittills mest bedrivit oppositionspolitik genom att markera sitt avståndstagande, i stället för att försöka påverka med konstruktiva förslag. Nu tror jag dock de börjar inse hur akut läget är på bl a Mariefreds skola. (15 ska bort).

Elever, lärare och föräldrar är upprörda och det kan inte vara möjligt för en seriös politiker att stå med huvet i sanden.

Läs mer i dagens blaska:

www.ekuriren.se

mvh/Dag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/5-07

Hej!

Har i dag varit på möte m KS o demokratiberedningen.

Ett av besluten innebär att ytterligare nedskärningar ska göras inom barn- o utbildningsnämnden. 

Ett annat beslut innebär att Thomasgymnasiet ska säljas och att hela det området ska bli bostäder - trots att minst tre skolor uttryckt önskemål om att få använda den gamla skolbyggnaden. Det skulle ha varit vettigare o billigare än en total make over, men nu drivs försäljning igenom på ett mkt snabbt o knappast demokratiskt sätt.

Det ska bli dubbelspår f att möjliggöra tätare o säkrare tågtrafik. Men det alternativ som klubbades skulle innebära att Strängnäs får en ny dubbelspårig station, men att vartannat tåg i högtrafik skulle gå förbi Läggesta - den station som har flest resenärer!

Positivt är att Demokratiberedningen har konstruktiva diskussioner. Vi enades i kväll om ett antal beslut om att utveckla både den kommunala  beslutsgången o medborgardialogen

På morgondagens Mariefredsnämnd ska vi bl a ta ställning till en ny skolplan.

Stora frågan nu är annars Mariefredsskolans sparkrav pga skolpengssystemet: 15 tjänster bort redan till hösten. Rektorn vill inte säga det högt, men det blir ju svåra problem. Jag kommer ta upp frågan i morgon igen.

Mvh/Dag

mariefredspartiet.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/4 - 07

Hej, vänner!
Rapport fr bl a Mariefredsnämndenr:
Konstruktivt möte! Jag hade 4-5 yrkanden som gick igenom. Det gällde bl a att mark vid Jagbacken ska reserveras för förskola och lekplatser.
Glädjande att nästan samtliga politiker i Mariefred nu kommit till insikt om att det behövs fler dagis och att det kommer att behövas ännu fler när det byggs bostäder i en rasande fart. Dessutom ökar också behoven av att bygga ut annan infrastruktur och verksamhet, men det har vi svårare att få gehör för - so far.

Den andra sidan av problemet är att bostadsbyggandet går för fort och blir för ensidigt (småhus med målgrupp barnfamiljer). Kommunens tjänstemän o politiker har inte velat/vågat/orkat se hela bilden och alla konsekvenser.
Alla håller med om att det som behövs är mindre hyreslägenheter och äldreboende, men "ingen gör något åt det". Jag kommer i alla fall driva att kommunen ska ställa betydligt hårdare krav på exploatörerna.
(Det går inte att påverka dem när man väl klubbat en detaljplan, så det gäller att innan dess skriva avtal om t ex en andel hyreslägenheter.)

Exempel: De planerade ungdomsbostäderna i Strängnäs tycks nu bli 3-4 rok, bostadsrätter. Kommunstyrelsen sålde marken för ett år sen, utan att se till att binda upp exploatören. Fiasko!

Det är viktigt att de politiska besluten blir mkt tydliga och bindande, i synnerhet vad gäller planfrågor; alla kryphål kommer att utnyttjas av exploatörer.
Inom politiken är det alltför ofta en massa tyckande, som inte leder till deönskade resultaten.

Det är min slutsats efter dessa månader som politiker.

Stora frågan nu är annars Mariefredsskolans sparkrav pga skolpengssystemet:

12 tjänster ska bort (se dagens ST). Det behöver ju skjutas till pengar, men Mariefredsnämnden har ingen kassakista, och inställningen är att "det finns inget vi kan göra". Men om viljan finns så är det klart att man kan! Som folkvald har man ansvar för verksamheten och får inte gömma sig bakom en budget. Frågan kommer upp i MFN igen om en månad, men den finns inte på agendan i KS el KF, och beslut bör fattas snart.

mvh

Dag Bremberg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/4 - 07

Rapport fr  bl a kommunstyrelen i går:  

1)   FÖP:en (Förslaget t översiktsplan) kommer inte att behandlas av Mariefredsnämnden. KS sa ja, trots att de flesta där inte ens läst Mariefreds-FÖP:en. Jag påpekade att massor av Mariefredsbor skrivit kritiska yttranden och att Mariefredsnämnden aldrig fått yttra sig. Men i KS är det nästan ingen som vill lyssna när man talar om demokratin. Sossarna som varit så kritiska mot FÖP:en och krävde återremiss senast för ett par veckor sen backade nu (och körde över en del av sina egna). Lena S Toribio (mp) var dock på min sida och reserverade sig mot beslutet.  

2) Oklarheter om järnvägstrafik o cykelbana t Hedlandet:. Ett förslag om att låta ÖSLJ köra med ånglok på Hedlandetsidan lades fram, men det innebar i praktiken att kommunstyrelsen skulle kört över de boende där och att man skulle struntat i en överenskommelse som innebär att en gång- o cykelbana skulle anläggas intill spåret. Nån hade prutat mer till en smal gångbana. Detta är bara ett av många exempel på dåliga beslutsförslag från tjänstemän som inte följer vad medborgare och politiker uttryckt. Det blev återremiss.

Ja, kommunstyrelsen är ingen kul tillställning. Nästan alltid har Alliansen redan pratat ihop sig och vill inte lyssna på nån annan - trots att KS faktiskt ska funka som en slags samlingsregering, enligt principerna i kommunallagen.  

Desto roligare är det på demokratiberedningen. Vi hade möte i går kväll och beslutade bl a:

- att göra fler möten öppna

- att lägga fram förslag om webb-sändning från fullmäktige

- att ordna ett seminarium om medborgarinflytande

- att skriva om fullmäktiges arbetsordning, så att den blir modern

- att snabbutreda hur medborgarförslagen kan behandlas på ett bättre sätt

- att föreslå att dessa inte får "anses besvarade"  

mvh Dag Bremberg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/3 2007

Fullmäktige i kväll:
1) Skolpengen höjs endast med 1,3 procent, beslutade Alliansmajoriteten. Det innebär att skolorna o daghemmen inte får kompensation för ökade kostnader med 3-4 procent.
Det värsta är dock att skolpengsystemet slår direkt och hårt mot Mariefredsskolan och andra skolor som detta år har färre elever. Jag påpekade detta och de borgerliga höll med om att systemet måste ses över i år, men jag fick inget svar på mina frågor om skolorna ska tvingas säga upp lärare redan nu i vår. För Mariefredsskolan handlar det om ca 10-12 lärare, om inte rektorn har någon annan idé, vilket är svårt att tro. Ansvaret borde inte vila på rektorn utan på politikerna.

2) Kommunen bör utvärdera och utveckla sin verksamhet med hjälp av ett kvalitetsverktyg som kallas Kommunkompassen. Det ansåg en medborgare som skrivit förslag om detta. Förvaltningen var i princip mkt positiv, men kommunstyrelsen hade beslutat att anse förslaget besvarat, utan att ta ställning till det. Därför lade jag fram ett yrkande om att detta skulle beaktas i arbetet med den strategiska planen. Ingen argumenterade emot, men med ryggmärgsreflex röstade moderaterna emot, och då var det kört.

3) Mariefredspartiet hade årsmöte i söndags. Vi beslutade att göra en alternativ kommunbudget f 2008 med utgångspunkt i vårt valprogram och med pritoritering av barnen. Det innebär att vi tar ett första steg mot förbättrad lärartäthet och mindre dagisgrupper. Förhoppningen är att det ska rymmas inom budgetenramarna. Vi ser inga möjligheter att på kort sikt dra in några större belopp genom att skära i annan kommunal verksamhet. Så i slutändan kan det bli nödvändigt med en något högre skatt. I värsta fall. Vi får se, jag rapporterar så fort vi fått siffror fr ekonomichefen.
Vi diskuterade även möjligheten att få in pengar till investeringar gm att sälja Sevab, men vi har inte tagit ställning. Ingen kalkyl på detta är gjord ännu.

Styrelsen omvaldes och kompletterades med Christer Nekby.
Vi bestämde också att Birgitta Elvingson ersätter Krister Olsson i plan- o byggnämnden. Birgitta ersätts i barn- o utbildningsnämnden av Per-Erik Nerby. Tills vidare.
Vi får nu möjlighet att utse ombud även till handikapprådet och pensionärsrådet.
Hör gärna av er om ni kan tänka er att pröva ett uppdrag!

mvh
Dag Bremberg

--------------------------------------------------------------------------------

14/3 -07

Hej, vänner!
Mariefredsskolan måste skära ner. Orsaken är att det blivit färre elever och med skolpengsystemet så slår det direkt. Drygt 2 miljoner ska bort t höstterminen och det dubbla räknat på helår. Det innebär i praktiken tio tjänster! Det går inte att spara på lokalerna och inte heller på den snäva läromedelsbudgeten.
Det vore förstås katastrofalt för skolan och skulle säkert snabbt leda till att fler elever försvann.
Vad göra? Jo, det måste skjutas till mer pengar, och eg ännu mer än detta eftersom det finns eftersatta behov.
Talade m kommunchefen i går om nollbasbudgetering och han var mkt positiv. Mer om detta framöver.

Mariefredsnämnde
ns möte i går var riktigt konstruktivt.
Medborgarförslaget om arbetskläder t dagispersonalen fick faktiskt stöd sedan Björn Lind (fp) bestämt sig för att inte köra en allianslinje. Det blev bara en enda votering, som sossarna förlorade med 4-9, ang trafikplanen. I Mariefredskontorets förslag t yttrande fanns bra skrivningar som majoriteten stödde, bl a om avlämningsplats f skolbarn, bättre belysning och nej t ny väg vid Skogsborg. Jag hade åtta yrkanden och fick igenom sju.
Nämligen dessa:
1) 30-gräns i hela stadskärnan bör prövas, eftersom det är olyckligt att vissa gator har 50-gräns.
2) kollektivtrafik med småbussar bör upphandlas, i stället för de stora som knappt kan ta sig fram på Ärnäsvägen, och som tvingas svänga in i fel körbana (se vägverkets rapport 2005)

3) för bättre sikt vid vissa korsningar bör speglar sättas upp
4) parkeringsproblemen på Kärnbogatan vid IP bör åtgärdas snarast i enlighet m tidigare beslut, dvs en flyttning av stängslet.

5) promenadstråk bör anläggas längs vattnet från Kölnholmen österut (för att turister inte ska gå på Strandvägen); gärna på en träkaj som också kan användas som båtbrygga.

6) gångbanan från Strandrestaurangen österut kan göras om till cykelbana.

7) cykelbanan österut som finns med på kartan bör skrivas in i texten bland åtgärder.

Avslag blev det för detta förslag "en parkeringsplats kan anläggas på östra delen av Munkhagsgärdet, närmast flerfamiljshusen på Nygatan. Platsen kan ramas in med en häck. Det skulle troligen kunna accepteras av de statliga myndigheterna och innebära en kompromisslösning som alla kan leva med."

Men just detta förslag har stadsarkitekten faktiskt börjat arbeta med. Vi kan alltså glädjas åt att vår idé nått fram. Sen återstår att se vad de statliga myndigheterna säger.

Stadsarkitekten var där och drog ett förslag om utveckling av hamnplan med strandpromenad, bodar etc. Jag hade anledning att för första gången uttala mig 100-procentigt positivt. Sen kan man förstås undra när och om detta kan bli verklighet....

mvh
Dag Bremberg

--------------------------------------------------------------------------------

27/2 - 07

Hej, vänner! 

Gårdagens kommunfullmäktige innehöll några positiva diskussioner och beslut:  

1) min motion om en utveckling av fullmäktiges arbetsformer bifölls. Nu ska konkreta förslag diskuteras fram i demokratiberedningen (där jag ingår).  

2) förslaget om ett naturreservat i St Sundby skickas på remiss t Mariefredsnämnden - trots att kommunledningen ville avslå förslaget direkt. Jag framhöll vikten av att ärenden behandlas och utreds ordentligt innan fullmäktige fattar beslut.  

3) Möjligheten till återremiss använde jag även för att få en bättre utredning kring trafiken i Mfd. Det var ett medborgarförslag om fyra konkreta årgärder, som enligt tekniska nämnden redan var verkställda. Men dessa åtgärder är inte gjorda och jag hade ringt medborgaren i fråga så jag visste att han absolut inte var nöjd. Det som fällde avgörandet var nog att i beslutsförslaget stod att kommunen vill sänka hastigheten på Kärnbogatan "förbi förskolan". Där ligger ingen förskola, vilket alla borde veta. Pinsamt!

Nu kommer dessa och andra trafikfrågor diskuteras grundligt på nästa möte med Mariefredsnämnden den 13 mars kl 19 i Rådhuset. Alla är välkomna!  

4) På söndag deltar jag på en träff med IFK för att försöka skapa samsyn om hur IP-problemen ska lösas på bästa sätt. Som ni vet så har moderaterna drivit att Hammarängen ska säljas t ett byggbolag och att försäljningsintäkterna skulle kunna användas t att anlägga en ny IP i hagen norr om Hammaren. Jag hävdar att man inte kan utgå från ett byggbolags önskemål utan att man måste utgå ifrån de behov som finns hos IFK o skolan.  Politikerna måste budgetera de pengar som krävs för upprustning och underhåll av kommunens anläggningar. Om man sen vill fylla på kommunkassan genom att sälja mark så kan man göra det, men det får inte bli ett villkor för skötselåtgärder - som skjutits upp alldeles för länge.  

Andra aktuella frågor: - FÖP:en var uppe i plan- o byggnämden och klubbades igenom av alliansmajoriteten. Den ska trol upp i KF i  april. Vi får väl då kräva återremiss, så att den i alla fall kan diskuteras i Mariefredsnämnden.  

mvh

Dag Bremberg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/1

1. Det kontroversiella förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) är på gång igen... Birgitta Elvingson har fått fram att samhällsbyggnadskontoret nu jobbar med en reviderad "antagandeversion", som det är tänkt ska antas av plan- o byggnämnden redan i mars. Den ska vara skriven i vecka 6, och då kommer vi att lägga ut den på vår hemsida: www.mariefredspartiet.se  

2. Där ligger redan nu förslaget till trafikplan för Mariefred, som bland annat innehåller idén om en led genom Hammaren. Förslaget ska upp i plan- o byggnämnden i februari, liksom i Mariefredsnämnden. Läs och skicka synpunkter!  

3. På hemsidan hittar du också  e n motion om bl a medborgarförslag, som jag lämnade in till fullmäktige i går: http://mariefredspartiet.se/uttalanden.htm  

4. På fullmäktige i går tog Birgitta Elvingson åter upp frågan om att det behövs fler dagis och att när det första dagiset byggs på Hammarängen så måste en ny fotbollsplan anläggas. (Det kravet fick vi f ö Mariefredsnämnden att ställa sig bakom.)  

5. Vi tog också upp bl a behovet av en mer blandad bebyggelse, dvs fler hyreslägenheter till främst äldre och ungdomar. Stod i dagens ST, liksom frågan om Anders Svenssons beslut att ordna en "fullmäktigepredikan". www.ekuriren.se  

6. Vi hade öppet möte på Rådhuset i söndags och hade då konstruktiva diskussioner om bl a eftersatta behov av lokaler för dagis o skola samt upprustning av IP. Vi kommer att kontinuerligt försöka beskriva och förklara vad som händer inom den kommunala apparaten. Vi har hittills lyckats bra med att föra upp ett antal angelägna frågor. Men jag måste konstatera att apparaten är trög och att tjänstemän dominerar. Trots det kommer vi att fortsätta kämpa utifrån idén att ALLT ÄR MÖJLIGT!  

mvh Dag Bremberg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/1

Jag var på sammanträde med kommunstyrelsen i går: Fem timmar.. Mycket kan sägas om det, men här är en kort rapport:  

En nyhet var att förvaltningen nu kommit på att det finns 170 fler barn än som står i strategisk plan, antagen i november!  Mariefredspartiet ifrågasatte planens prognos då, men vi gläds förstås inte åt att vi fick rätt nu. Denna felräkning innebär en merkostnad på 11.5 Mkr och att hela budgetöverskottet är borta redan nu. Men framförallt innebär det förstås problem för barnen, eftersom det inte finns några tomma lokaler. Tvärtom, vi har ju fortfarande baracker för både dagis- och skolbarn. Samtidigt är ett flertal bostadsbyggen på väg att godkännas, vilket innebär fler barn...

Jag framförde i KS kritik mot såväl prognosernas kvalitet som den tidigare kommunledningens oförmåga att fatta planmässiga beslut om investeringar i skola o dagis.  

Jag tog också upp bl a att en ny fotbollsplan måste anläggas snarast (när nytt dagis byggs på Hammarängen). KS har tidigare lovat detta, och nu är det dags att gå från ord till handling. Jag hoppas att nya kommunalrådet Ann L tar tag i detta direkt och ger klartecken t markenheten att inleda arbetet.  

Vad mer har hänt? I Mariefredstidningen skrev en man vid namn Bo Larsson att Mfp bara är ute efter arvoden. Jag har skrivit ett svar som kommer i nästa nr. Ni prenumererar väl allihop?

I samma tidning skrev Krister Lumme att mfp "plagierat" sossarnas program. Det borde han väl i så fall ha varit glad för... Men faktum är att när vi fick sossarnas valorgram var vårt redan skrivet och vi gladde oss åt att flera partier tycktes ha anammat våra krav bl a vad gäller utveckling av demokratin, Biohuset, dagisbyggande, upprustning av IP, satsning på folkhälsan etc. Tyvärr är ju vallöften en sak och förverkligande en annan...   

Den 23 kl 19 ska det bli första mötet m Mariefredsnämnden och vi räknar med att mötet ska vara öppet för allmänheten. Kom till Rådhuset!  

Och kom framförallt till vårt öppna möte söndag den 28 januari kl 14:
"Vad ska Mariefredspartiet göra nu?" 
Våra representanter i kommunen berättar om vad som är på gång. Det blir också visning av historiska bilder från staden och diskussioner om vår orts viktigaste värden. Vilka frågor ska Mariefredspartiet driva nu? Kom och säg vad du tycker! Platsen är Rådhuset (om inte byggjobbarna där blir försenade, i vilket fall ny plats kommer att meddelas.) Läs mer på www.imariefred.nu
Välkomna! mvh   Dag Bremberg  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/12 -06

Detta hände på kommunfullmäktige i går:  

1) Beslutet om investering i värmekraftverk fattades - trots ett dåligt beslutsunderlag och oklara att-satser. Jag påpekade de ekonomiska riskerna och begärde att alla partier skulle redovisa om de vill sälja eller behålla SEVAB. Moderaterna o centern o Strp svarade pragmatiskt att de vill diskutera att sälja åtminstone en del av bolaget. Folkpartiet o sossarna svarade inte, men de har tidigare hävdat att Strängnäs kommun borde äga hela SEVAB. Så det innebär att det tycks finnas en majoritet emot ändrat ägande och att den utredning om ägandet som man beslutade om i går inte kommer att få någon betydelse. Läs även på http://www.ekuriren.se/  

2) Lika väntat klubbades ett förslag om anläggande av nytt gymnasium på P10-området. Projektet hade nått så långt att det i praktiken var mkt svårt att stoppa, men jag påpekade att det innebar en ny hyreskostnad på 30 miljoner per år.

3) Höjda arvoden klubbades igenom. Endast vi och mp hade invändningar och vårt förslag om en översyn av arvoden och partistöd röstades ner, 29-19. (En moderat visade civilkurage genom att bryta allliansens front.)  

4) Mariefredsnämndens reglemente klubbades och då fick jag faktiskt stöd för ett förslag om att plan- och byggnämndens reglemente ska ses över så att planfrågor kan föras över t Mariefredsnämnden. Men det är möjligt att det i praktiken inte innebär något; även om ingen säger det högt, så har det varit så att ledande personer velat hindra att de viktiga planfrågorna hanteras utanför kommunhuset.  

5) Birgitta Elvingson (mfp) ställde tre frågor till plan- o byggnämndens ordförande Marianne Andersson (c) om hur det går med planeringen av nya, permanenta dagis i Mariefred. Svaren var luddiga. MA avgår nu, liksom ordföranden i barn- o utbildningsnämnden Johan Zachrissson. Dessa båda bär ett tungt ansvar för att man inte lyckats komma till skott med byggande av nya dagis och skola, men ytterst vilar ansvaret på kommunstyrelsen, vars ordförande Torgny Jonsson (c) också avgår. Det blir inte automatiskt en bra planering nu, men det kan i alla fall inte bli sämre än det varit. Hoppet lever!    

God jul!  

Dag Bremberg

www.mariefredspartiet.se