Kräv en enkätundersökning innan Strängnäs kommun bygger en ny idrottsplats i Mariefred.

Strängnäs kommun med den borgerliga alliansens samtycke vill snarast bebygga hela IP-området i Mariefred med nya bostäder och kommersiella fastigheter.

Det nya IP ska istället placeras i Hammaren bakom vårdcentralen, dvs. längs Stallarholmsvägen och delar av Hammarslätten.
Det behövs definitivt en upprustning av vår gamla idrottsplats, men kommunen vill finansiera en ny IP genom försäljning av all mark på nuvarande IP.

Jag tycker det är mycket märkligt att det krävs en markförsäljning för att förse Mariefredsinvånarna med ny idrottsplats.
I Strängnäs planeras en ny stor idrottsanläggning i Larslunda. En investering som kommer att kosta omkring 100 miljoner kronor.

Finansiering av Larslunda-anläggningen kommer delvis genom försäljning av Vasavallen, men i huvudsak blir det genom kommunalskatten.
Kommunen måste analysera ordentligt om Mariefredsborna verkligen vill finansiera en ny idrottsplats genom försäljning av den mark vi värdesätter mest. Mariefredsborna kanske hellre vill behålla nuvarande idrottsplats och göra en ordentlig upprustning.
Jag hoppas att Strängnäs kommun gör en ordentlig enkät om vi verkligen vill flytta nuvarande idrottsplats innan man bryter mark bakom vårdcentralen.

Samtidigt kan Strängnäs kommun undersöka vad Mariefredsborna tycker om alla nya byggplaner och vad vi behöver och vad som kan förbättras i Mariefred.

Christer Nekby, ledamot av teknik- och fritidsnämnden (mfp)