Schools out för Strängnäs-Alliansen  

Sommarlovet har börjat och då hoppas väl kommunledningen i Strängnäs att de ska slippa ifrån skoldebatten. Men vi kommer inte att tystna, vi föräldrar, lärare (och politiker) som bryr oss om hur det funkar på de kommunala skolorna - i verkligheten.  

I ett öppet brev skrev Mariefreds föräldraförenings ordförande och påminde om vallöftena om förbättringar av skolorna och det stolta målet "Mälardalens bästa skolor". Svaret från den moderata kommunledningen var ett försök att få Mariefredsföräldrarna att framstå som att de ville ha mer pengar till sin skola på bekostnad av andra skolor! Men några sådana idéer har aldrig framförts; det var bara ett pinsamt försök att härska genom att söndra. Föräldrarna har konsekvent visat att de ansvarsfullt engagerar sig för kommunens alla barn. Tyvärr uppvisar inte kommunledningen samma ansvarskänsla.  

Att det är många föräldrar, inte bara i Mariefred, som bryr sig, visades sedan bland annat genom debattinlägg här av föräldrarepresentanter på Vasaskolan och Paulinska i Strängnäs. Även enskilda föräldrar har skrivit kritiska inlägg och sedan kom ett mycket skarpt inlägg från lärarfackets ordförande
Så det är tydligt att engagemanget är stort och kritiken mot kommunledningen både bred och tung.

Själv skrev jag en debattartikel och uppmanade kommunens politiker att sluta kasta floskler som "flumskola" på varandra; att i stället fokusera på lösningar på de verkliga problemen på våra skolor. Jag bad att få svar från Alliansens partier på vad de avser att göra konkret för att skolorna ska kunna klara sina verksamhetsmål under hösten - trots sparkraven. Jag fick inte ett enda svar, och när jag sedan ställde samma fråga i fullmäktige fick jag ett svar som var "Goddag, Yxskaft".

Det är uppenbart en taktik från de styrande partierna att försöka undvika seriös diskussion om konkreta åtgärder inom skolans område. Man har lagt ner mycket arbete på att skriva en ny skolplan med massor av tjusiga mål.

- Okej, men finns det någon som helst ambition att se till att dessa mål ska uppfyllas genom konkreta åtgärder? Hur ska de följas upp? Nej, jag förväntar mig inga svar, frågorna var retoriska.

Det är mil mellan politiska beslut och skolans verklighet.Det är bekvämast så för de politiker som egentligen inte har några ambitioner annat än att hålla skatten nere. Då kan man skriva in "trygghet" och "arbetsro" i planer, men i nästa stund fatta beslut som medför nedskärningar, färre lärare, större klasser, indragna vikarier och mindre tid för arbete mot mobbing. Då kan barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Sandberg (m) hänvisa till statistik som antyder att sambandet mellan skolors resurser och betyg inte är absolut - och sen dra slutsatsen att det inte finns "något samband över huvudtaget mellan resurser och resultat". En pensionerad flygbolagschef kan hävda att på flygplanen kunde man klara sig med färre flygvärdinnor - och helt strunta i att det behövs mer personal på den moderna skolan.

OM Alliansen menar allvar med målet om "Mälardalens bästa skola", så måste man snarast börja lyssna på lärarna, föräldrarna och eleverna. Det är de som ska göra jobbet, och det är de som vet att det behövs pengar till speciallärare, vikarier, böcker, datorer, bollar m.m. "Det handlar inte bara om pengar", brukar moderaterna säga. Nej visst, det är också en ledningsfråga. Om en rektor inte fungerar så ska han ersättas (fast det lär också medföra merkostnader). Skolan bör utvecklas på flera sätt. Till exempel bör utvecklingssamtalen bli mer strukturerade, föräldrarna bör få mer information, eleverna behöver vara med och diskutera vad som förväntas av dem i alla ämnen, de individuella utvecklingsplanerna måste vara genomtänkta och konkreta. Men allt detta tar tid, liksom nya krav på prov, omdömen och betyg. Det innebär att det krävs fler lärare, dvs mer resurser. Så det handlar om pengar. Skolpengen måste höjas snarast.

Den moderatstyrda alliansen har dock nu drivit igenom en snål budget för nästa år - med särskilda sparkrav på skolor.

Mariefredspartiet ville, liksom i viss mån sossarna och vänstern, tillskjuta pengar för att förbättra personaltätheten på skolor, förskolor och fritids.  

Vi blev nedröstade denna gång, men vi kommer att fortsätta att protestera mot nedskärningarna och vi kommer att fortsätta lägga förslag som innebär förbättringar i verksamheten - för barnens bästa!

  Dag Bremberg

  Ordf Mariefredspartiet