Mariefredspartiet     

 Nytänkande  +   Öppenhet   +   Samverkan   +   Helhetssyn   

 

Våra kandidater

Våra huvudkrav

Vårt program

Våra motiv

Våra motioner

Kontakta oss!

Dags blogg

DÄRFÖR BEHÖVS ETT LOKALPARTI!                                   11/9 2014

Alla partier är inte lika, fast det kan verka så när alla vallöften flyger som ballonger dessa dagar. Vi agerar annorlunda för att vi inte låter oss styras av ideologiska låsningar eller strateger på ett partikansli i Stockholm ...

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VYKORT TILL ALLA I STRÄNGNÄS KOMMUN                      5/8 2014

Strängnäs kommun har fantastiska förutsättningar.

Men allt är inte så bra som det skulle kunna vara.

Det är dags för förändringar!

Kommunens styrande kan inte slå sig för bröster, vi behöver fokusera på bristerna inom kommunens kärnverksamheter: barnomsorgen, skolan och äldrevården.

 

Den 14 september är det val till kommunfullmäktige, då har du chansen att rösta för förändring.

Vi vill att demokratin ska leva även mellan valen. Vi har lagt fram många förslag om utveckling av demokratin, bland annat att varje kommundel får en direktvald styrelse med beslutsrätt och egen budget.

 

Sommarhälsningar från Mariefredspartiet

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VI STÄLLER UPP I VALET!                                                                27/6 2014

Mariefredspartiet har - med nytänkande och öppenhet - omprövat vår egen politik.

  Vi ser över vår vision och våra program - och välkomnar alla som vill delta och engagera sig.

  Vi har beslutat att satsa helhjärtat på höstens val i Strängnäs kommun - med hopp om förändringar!

  Vi bildades i Mariefred men vi driver numera samma krav på lokal demokrati för alla delar av kommunen.

  Vi kämpar också för miljön, barnen och de gamla - oavsett var de bor i vår stora kommun.

 Läs om våra kandidater och vårt valprogram i menyn till vänster!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella rapporter på bloggen >

------------------------------------------------------------------------------

VÄLJ MFP - FÖR  ATT:

 

FÖR ATT VI TROR PÅ

FÖRÄNDRING

 

FÖR ATT VI VILL

UTVECKLA NÄRDEMOKRATI

 

FÖR ATT VI SÄTTER

BARNEN FRÄMST

 

FÖR ATT VI VILL ATT

HELA KOMMUNEN SKA UTVECKLAS

 

FÖR ATT VI VÄRNAR

NATUREN OCH KLIMATET

 

FÖR ATT VI GILLAR

NYTÄNKANDE, ÖPPENHET OCH SAMVERKAN

------------------------------------------------------------------------------

Arkiverade texter:

FRAMGÅNG I VALET 2010                                    

Antalet röster ökade med 36 procent. MFP är nu näst största parti i Mariefred.
Dessutom är vi etablerade i Stallarholmen och Åker där vi vann 3-5 procent. Vi fick röster även i alla valdistrikt i Strängnäs och är nu tydligt ett parti som tas på allvar i hela kommunen.
------------------------------------------------------------------------------

HÖG TID VÄNDA SKOLANS UTVECKLING!                               29/8 2010

Valets viktigaste fråga är skolan. Efter fyra år av nedskärningar är lärartätheten alldeles för låg.

Läs debattartikel här >

------------------------------------------------------------------------------

NY MOTION OM ÖVERSVÄMNINGAR                                         28/8 2010

Riskerna i Åker och Mariefred var kända, en lista på åtgärder var framtagen - men de styrande i kommunhuset i Strängnäs valde att chansa.

Läs vår motion här >

------------------------------------------------------------------------------

DAGS UTVECKLA DEN LOKALA DEMOKRATIN!                      21/8 2010

Närdemokratin måste utvecklas. Vi tror på att flytta makt från facknämnderna i Strängnäs till nya, folkvalda styrelser för kommundelarna.

Läs våra motioner och interpellationer här >

------------------------------------------------------------------------------

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGAST?                                             20/8 2010

Mariefredspartiet kommer att stå på gator och torg i de olika kommundelarna och låta folk "rösta" på sin hjärtefråga.

Vår enkät i vintras visade att de fem viktigaste frågorna är:

1. Fler vuxna på skolor och daghem 
2. Lokalt odlad och lagad skolmat
3. Utbyggnad av cykelbanor
4. Utvecklad lokaldemokrati
5. Bättre kommunikationer

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

BARNEN DRABBAS - ÄVEN 2010                                                  8/12 -09

Ekonomin är god och allt fungerar bra i kommunen. Så är det, om man ska tro majoritetsalliansen i Strängnäs.
Men sanningen är att den politiska ledningen saknar mod att prioritera. Det innebär att de tre senaste årens försämringar inom skolor och förskolor fortsätter 2010.

Läs mer på Dags blogg här >

------------------------------------------------------------------------------

FÖRSTA ÅRET I KOMMUNPOLITIKEN                     10/1-08

Det var visserligen en insikt om demokratiska brister i kommunen som ledde till bildandet av Mariefredspartiet. Men toppstyrningen och korridormyglet är värre än vi kunde ana.

Läs artikel här >

------------------------------------------------------------------------------

SKANDALÖST ATT INTE BYGGA HYRESRÄTTER  21/11-07

Det blir inga ungdomsbostäder vid Jägmästaren, och det är skandal. Nu gäller det att planera för små hyreslägenheter på annan mark.

Läs motion här >

------------------------------------------------------------------------------

KLIMATFRÅGAN ÖVERSKUGGAR ALLT                 21/10-07

Det är hög tid för vår kommun att inse allvaret i klimatförändringarna. Därför behövs en klimatplan.

Läs motion här >

Läs debattartikel här >

------------------------------------------------------------------------------

TACK FÖR FÖRTROENDET!                                     17/9-06

20 procent av Mariefredsborna valde att rösta på det nya Mariefredspartiet.

Mariefredspartiets röster >

------------------------------------------------------------------------------

VI HAR EN PLAN!                                                       11/9-06

Skateboardramp, strandpromenad, sporthall, skola, seniorboende...

Det är några förslag i en plan som arbetats fram av partiets utvecklingsgrupp.

Se kartskiss här >

-----------------------------------------------------------------------------

KOMMUNDELSNÄMND = HALVMESYR                   31/5-06

Vårt initiativ till en diskussion om hur Mariefred skulle kunna få ett mer självständigt styre har fått respons, Kommunens borgerliga allians har gett ett vallöfte om en kommundelsnämnd till Mariefred. Vi kan tyvärr inte fira.

Läs debattartikel här >

------------------------------------------------------------------------------

GÖR EN NY ÖVERSIKTSPLAN!                                  6/10-05

Vi måste ge underkänt betyg till förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP).

Läs vårt yttrande >

------------------------------------------------------------------------------

INTE MÖJLIGT BYGGA ÖSTERUT                            19/9-05

Det går inte att leda mer trafik genom Mariefred, enligt en utredning av Vägverket. Ingen av de föreslagna vägarna i översiktsplanen skulle klara den trafikmängd som skulle följa efter bostadsbyggande öster om staden.

Läs nyhetsbrevet >

Vägverkets utredning >

ÖPPEN SAMVERKAN I SÖRMLAND                               14/3-05

Mariefredspartiet har tillsammans med andra lokala partier bildat ett nätverk.

Gemensamt för partierna är en humanistisk grundsyn, vilja att utveckla demokratin och öppenhet för samarbete.                

Läs mer >

   

Våra hjärtefrågor:

- Fler vuxna på skolorna!

- Decentralisera inflytande och ansvar!

- Planera för hållbar utveckling!

- Mindre dagisgrupper!

- Fler cykelbanor!

-Tätare busstrafik!

- Allaktivitetshus i alla orter!

- Lokalt lagad mat till skolor och äldreboenden.

- Mer ungdomsaktiviteter!

- Värna grönområden och stränder!

- Äldreboenden på alla orter!

- Bygg ungdomslägenheter!

- Bättre personaltäthet i äldreomsorgen!

 

Läs vårt program!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<div id="c_e189ab599be05fa8d5d3cebe7815421b" class="normal"><h2 style="color: #000000; margin: 0 0 3px; padding: 2px; font: bold 13px/1.2 Verdana; text-align: center;"><a href="http://www.klart.se/" style="color: #000000; text-decoration: none;">Vädret</a> Mariefred</h2></div><script type="text/javascript" src="http://www.klart.se/widget/widget_loader/e189ab599be05fa8d5d3cebe7815421b"></script>

 


 

 

<div id="c_e189ab599be05fa8d5d3cebe7815421b" class="normal"><h2 style="color: #000000; margin: 0 0 3px; padding: 2px; font: bold 13px/1.2 Verdana; text-align: center;"><a href="http://www.klart.se/" style="color: #000000; text-decoration: none;">Vädret</a> Mariefred</h2></div><script type="text/javascript" src="http://www.klart.se/widget/widget_loader/e189ab599be05fa8d5d3cebe7815421b"></script>

 

 

 

 

August 10, 2016->->">January 31, 2010->->->->">December 10, 2009->->->->">September 25, 2006->->->->->->->->->->